NAUJIENOS

EK buvo pateikta daugiau nei 1500 LIFE programos koncepcijų!

2020 m. liepos 27 d.

Pagal LIFE aplinkos paprogramę kvietimas dalyvauti „tradiciniuose“ projektuose baigėsi 2020 m. liepos 14 ir 16 dienomis. Iš visos Europos Sąjungos buvo pateikta daugiau nei 1 500 koncepcijų, iš jų 56 proc. aplinkos ir išteklių efektyvumo srityje, 28 proc. - gamtos ir biologinės įvairovės, 16 proc. – aplinkos valdymo ir informavimo. Bendra preliminari šių projektų vertė yra 5,1 milijardas eurų, iš ES tikimasi gauti 2,8 milijardus eurų. Sėkmingai pateiktų koncepcijų autoriai bus informuoti š.m. lapkričio mėnesį ir pakviesti iki 2021 m. vasario mėn. pateikti pilnas paraiškas.

Lietuvos įmonės ir įstaigos EASME agentūrai pateikė 9 LIFE aplinkos ir išteklių efektyvumo srityje projektų koncepcijas (8 – atliekų ir išteklių efektyvumo srityje, 1 – vandens srityje), 4 LIFE projektų koncepcijas gamtos ir biologinės įvairovės prioritetinėje srityje bei 3 – aplinkos valdysenos ir informavimo srityje.

Iš viso LIFE programai pateikta 16 koncepcijų iš Lietuvos – tai žymiai daugiau nei ankstesniais metais, o bendra preliminari šių projektų vertė, numatyta gamtos išsaugojimo, technologinių sprendimų demonstravimui ir elgsenos pokyčių veikloms, yra 47 mln. eurų.