NAUJIENOS

Europos solidarumo korpusas - nauja Europos Sąjungos iniciatyva

2017 m. gruodžio 27 d.

2017-12-07 d. Europos solidarumo korpusui suėjo vieneri metai. Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri jauniems žmonėms suteikia galimybę savanoriškai dirbti Europos bendruomenei naudinguose projektuose savo šalyje ar užsienyje.

Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 40 000 jaunuolių iš ES prisijungė prie šios iniciatyvos. Šiemet Europos Komisija paskelbė pirmąjį LIFE programos kvietimą dėl savanorių prisidėjimo prie „Natura 2000“ teritorijų išsaugojimo. Vertinimo metu buvo atrinkti du projektai iš Ispanijos ir vienas iš Italijos. Per artimiausius dvejus metus beveik tūkstantis jaunų gamtos mėgėjų skirs savo laiką ir energiją laukinių gyvūnų bei buveinių apsaugai. Tai padės parengti naujos kartos ES darbuotojus, turinčius įgūdžių ir patirties, reikalingos norint kuo geriau pasinaudoti užimtumo galimybėmis šiuolaikinėse darbo rinkose.

Siekiant sumažinti grėsmę 11 paukščių rūšių ir buveinių Italijos projekto Life CHOO-NA! metu bus apmokyta 310 jaunuolių. Savanoriai padės saugoti lizdus ir kovoti su brakonieriavimu. Tuo tarpu Ispanijos projektai didins informuotumą apie „Natura 2000“ tinklą.

Pirmojo Ispanijos projekto metu 300 jaunuolių bus apmokyti praktinių gamtos išsaugojimo ir priežiūros įgūdžių, kurių reikia norint tinkamai stebėti paukščių populiacijas. Po apmokymų savanoriai skleis žinias visuomenei apie Natura 2000 tinklą ir  jo svarbą.

Prie kito Ispanijos projekto „LIFE IS EVERGREEN WITH VOLUNTEERS“ prisijungs dar 300 jaunų žmonių iš Galicijos, šiaurės vakarų Ispanijos. Jų tikslas - išsaugoti buveines, pašalinti invazines svetimas rūšis ir suregistruoti vietinę augaliją bei gyvūniją. Nors Galicija turi daugiau kaip 60 „Natura 2000“ tinklo saugomų teritorijų, tačiau trūksta kvalifikuotų žmonių, kurie galėtų sumažinti žmogaus poveikį aplinkai.

Daugiau apie Solidarumo korpusą: https://europa.eu/youth/solidarity_en.

2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau
2018 m. rugpjūčio 28 d.
Eko-inovacijų finansavimo galimybės – vienoje vietoje

Be Europos Sąjungos LIFE programos, yra daug kitų programų ir galimybių verslo įmonėms gauti finansavimą eko-inovacijų idėjoms įgyvendinti. Nepaisant to, kartais šią informaciją būna sunku rasti, nes programas administruoja skirtingos institucijos ir informacija apie jas pateikiama skirtingose vietose, nesistemingai. Kad ši informacija būtų lengviau pasiekiama ir naudinga, surinkome ją į vieną vietą. Rasite kiekvienos programos tikslą, informaciją apie finansavimą ir terminus, administruojančiąją instituciją bei nuorodą į svetainę. Kviečiame naudotis ir įgyvendinti savo eko-inovacijų idėjas!

Plačiau