NAUJIENOS

LIFE integruotasis projektas pristatytas gamtininkų bendruomenei

2018 m. balandžio 6 d.

Balandžio 5 d. Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre, Vilniuje, gamtininkų bendruomenei buvo pristatytas LIFE integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“. Seminaro „LIFE integruotas projektas – NATURA 2000 tinklui ir saugomų teritorijų sistemai“ metu projekto partneriai pristatė projekto tikslus, būsimas projekto veiklas ir reikalingumą.

Projektu bus siekiama pilnai suformuoti Lietuvos saugomų teritorijų NATURA 2000 tinklą – bus užsiimama NATURA 2000 teritorijų plėtra ir vientisumo užtikrinimu. Seminaro metu pabrėžta, kad šis projektas yra itin reikalingas, nes šiuo metu egzistuoja per lėtas NATURA 2000 tinklo įgyvendinimas, NATURA 2000 apsaugos aspektai yra silpnai integruoti į pagrindinius ekonominius sektorius, jaučiamas ekspertinių žinių trūkumas. Bus siekiama šiuo metu vykdomą pasyvią aplinkosaugą keisti aktyvia.   

Projektas truks 10 metų, projekto biudžetas – 17.000.044 Eur. Pagrindinis projekto pareiškėjas – Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto partneriai: Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutas, Valstybinių miškų urėdija.

Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas sąmoningumo skatinimui, visuomenės įsitraukimui. Pirmasis renginys – gamtos festivalis „Vidur girių" įvyks jau balandžio 27–29 d. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre, Miškininkų g. 61, Marcinkonių k., Varėnos r. Daugiau apie festivalį

2018 m. spalio 23 d.
LIFE finansinių ir administracinių gairių pakeitimai

Apžvelgiame svarbiausius pakeitimus ir paaiškinimus, kurie buvo paskelbti 2018 m. birželio 20 d.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 25 d.
Trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas

2018 m. rugsėjo 19 – 21 d. Klaipėdoje vyko trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas. Jame dalyvavo LIFE nacionaliniai kontaktiniai asmenys, gebėjimų stiprinimo projektų atstovai ir projektų vykdytojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Danijos.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau