NAUJIENOS

Seminaras „LIFE programos galimybės ir įgyvendinimas praktiškai“ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC)

2017 m. lapkričio 8 d.

2017 m. lapkričio 7 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC), Akademijos miestelyje įvyko seminaras „LIFE programos galimybės ir įgyvendinimas praktiškai“, kuriame buvo pristatoma Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programa LIFE, jos finansavimo galimybės.

Susirinkusiems dalyviams sveikinimo žodį tarė LAMMC Žemdirbystės instituto direktorius Gintaras Brazauskas. LR Aplinkos ministerijos atstovė L. Čeičytė pristatė LIFE programą ir Lietuvos teikiamą nacionalinį kofinansavimą. A. Šmitienė, projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje” vadovė informavo, kokie projektai galėtų būti finansuojami pagal LIFE programą, išskirdama aktualias temas žemės ūkiui ir miškams. Lietuvos gamtos fondo atstovei D. Bastytei dalinantis projekto vykdytojo patirtimi įgyvendinant konkrečius LIFE projektus dalyviai pagilino žinias apie balinius vėžlius, europines medvarles ir kitas saugomas rūšis.

Nevyriausybinė organizacija Lietuvos gamtos fondas (toliau – LGF) yra vieni iš aktyviausiai dalyvaujančių Lietuvos LIFE projektuose. Daugiametė patirtis LIFE programoje (LGF LIFE programoje dalyvauja nuo 2005 m.) leido sukaupti nemažą patirtį teikiant LIFE paraiškas ir įgyvendinant pačius projektus. LGF yra dalyvavę 6 LIFE projektuose, iš kurių net keturis iniciavo patys. Keletas D. Bastytės patarimų LIFE paraiškų rengėjams: paraiškos biudžetą reiktų pradėti rengti kuo anksčiau, geresniam projekto valdymui užtikrinti į projektą įtraukti ne daugiau kaip 5 partnerius, jų deklaracijas ir pasižadėjimus surinkti iš anksto (nelaukiant paraiškų pateikimo termino), į projekto komandą įtraukti įvairius specialistus, t.y. srities ekspertus, mokslininkus, vadybininkus, finansininkus, gamtos apsaugos specialistus ir sklandžiai bei aiškiai dėstančius mintis anglų kalba. Planuojant projekto laiką ir biudžetą, naudinga net 30 procentų laiko skirti įvairių ataskaitų rašymui ir teikimui. Be to, reiktų nusimatyti apyvartinių lėšų, kurių prireiks projektui užbaigti, nes 30 procentų projekto išlaidų sumokama tik patvirtinus galutinę ataskaitą. Dažniausios LIFE gamtinio projekto parengiamosios veiklos: įvairių metodikų, planų parengimas, kuriuos būtina suderinti su kompetetingomis institucijomis, ir jie turi būti patvirtinti iki projekto pabaigos.

Taip pat D. Bastytė pabrėžė visuomenės švietimo ir rezultatų sklaidos svarbą. Lietuvos gamtos fondo atstovė rekomendavo griežtai laikytis numatyto seminarų skaičiaus, pobūdžio ir trukmės, siūlė įtraukti moksleivius ir kaimo bendruomenes, registruoti projekto parengtus straipsnius ir dalinamą edukacinę literatūrą, sukurti projekto tinklalapį, pastatyti informacinius skydus vos pradėjus projekto veiklas. Be to, seminaro pranešėja turėjo keletą patarimų ir pačiam LIFE projekto valdymui. Ji rekomendavo sudarius sutartis su partneriais nuolat su jais bendradarbiauti, laiku pradėti rengti ataskaitas, nuolat įamžinti visas projekto veiklas (prieš pradedant, veiklos metu ir po jos), gerai susipažinti su projektų rengimo gairėmis, vadovautis projekto paraiška.

 

Renginio kvietimas ir darbotvarkė

Seminaro pranešimai:

A.Šmitienė "LIFE temos, projektų tipai, rengimas"

L.Čeičytė "LIFE ir LT kofinansavimas"

K.Cijūnėlienė "Projektas LIFE gebejimu stiprinimas LT"

D.Bastytė "Lietuvos Gamtos fondo patirtis įgyvendinant LIFE projektus"

2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau
2018 m. rugpjūčio 28 d.
Eko-inovacijų finansavimo galimybės – vienoje vietoje

Be Europos Sąjungos LIFE programos, yra daug kitų programų ir galimybių verslo įmonėms gauti finansavimą eko-inovacijų idėjoms įgyvendinti. Nepaisant to, kartais šią informaciją būna sunku rasti, nes programas administruoja skirtingos institucijos ir informacija apie jas pateikiama skirtingose vietose, nesistemingai. Kad ši informacija būtų lengviau pasiekiama ir naudinga, surinkome ją į vieną vietą. Rasite kiekvienos programos tikslą, informaciją apie finansavimą ir terminus, administruojančiąją instituciją bei nuorodą į svetainę. Kviečiame naudotis ir įgyvendinti savo eko-inovacijų idėjas!

Plačiau