NAUJIENOS

Kviečiame kreiptis dėl Lietuvos bendrojo finansavimo LIFE Aplinkos paprogramės projektams

2018 m. lapkričio 5 d.

Europos Komisijai paskelbus apie 2018 m. atrinktas LIFE Aplinkos paprogramės koncepcijas, primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kurių koncepcijos buvo įvertintos palankiai ir kurie buvo pakviesti teikti pilnas paraiškas, jau gali kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai reikia pateikti ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas paraiškas dienos. Šiemet Aplinkos ministerijoje LIFE bendrojo finansavimo paraiškos bus laukiamos iki gruodžio 3 d.

Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama kartu su atnaujintu Bendrojo finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 (Aktuali redakcija: 2018-05-30, Nr.D1-424).

Primename, kad bendrojo finansavimo lėšomis gali būti finansuojamos tik LIFE projektų veiklos, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikoje registruoti LIFE projektų paramos gavėjai. Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 25 procentai LIFE projekto tinkamų finansuoti išlaidų, išskirtiniais atvejais - ne daugiau kaip 35 procentai, kai LIFE projekto tikslas susijęs su įgyvendinimu aplinkos apsaugos prioritetinių tikslų, nustatytų atitinkamos srities strateginio planavimo dokumentuose.