NAUJIENOS

LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje

2018 m. kovo 28 d.

LR aplinkos ministerija kartu su projektu "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", siekia paskatinti ieškoti ir taikyti inovatyvius veiksmus ir priemones oro taršai žemės ūkio sektoriuje valdyti (ar tai daryti kooperuojantis su kitų ES šalių tuo pačiu suinteresuotais asmenimis) ir tuo iš dalies prisidėti prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo. Šiuo tikslu, 2018 m. balandžio 16 d. 10 val. Aplinkos ministerijoje organizuojamas seminaras „LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje“.  

Renginyje sužinosite apie oro taršos valdymą, įvairias projektų finansavimo galimybes, taip pat, ir LIFE programą. LIFE programa finansuoja Europos Sąjungos aplinkosaugos bei klimato politikos prioritetus įgyvendinančius geriausios praktikos, parodomuosius ir bandomuosius projektus. Ši programa remia projektus, kuriais mažinamas vykdant žemės ūkio veiklą išmetamas amoniako ir kietųjų dalelių kiekis. 

Ketinančius dalyvauti seminare, kviečiame registruotis iki balandžio 11 d. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Renginio programa

Registracija į renginį