NAUJIENOS

LIFE paramos sutarties specialiosios sąlygos lietuvių kalba!

2018 m. liepos 25 d.

Informuojame, kad į lietuvių kalbą jau išverstos LIFE paramos sutarties specialiosios sąlygos. Pasirašant LIFE projekto bendrojo finansavimo sutartį jos turi būti pridedamos kaip priedas lietuvių kalba. Taip pat, į lietuvių kalbą išverstos ir Partnerystės susitarimų gairės, tokiu būdu siekiant palengvinti LIFE paraiškų teikimą.

Išverstas gaires ir sutarties formą galite rasti prie gairių ir kitų dokumentų, skirtų pareiškėjams.