NAUJIENOS

LIFE programos pasikeitimai

2018 m. kovo 12 d.

2018 vasario 12 d. priimta nauja daugiametė 2018 – 2020 m. LIFE programa. Naujojoje programoje atsižvelgiama į 2014–2017 m. laikotarpiu įgytą patirtį ir programos vidurio vertinime pateiktas rekomendacijas, kurios daugiausiai susijusios su: paraiškų ir ataskaitų teikimo procesų supaprastinimu (2018 m. Aplinkos paprogramės projektams įvedama dviejų etapų schema), projektų rezultatų atkartojimu, ryšių palaikymo strategijos tobulinimu.

Šioje darbo programoje taip pat atsižvelgiama į naujausius ES politikos pokyčius, pvz., žiedinės (aplinką tausojančios) ekonomikos veiksmų planą ir Veiksmų planą gamtai, žmonėms ir ekonomikai, pagal ją ateityje bus finansuojamas „tvarumas“, kaip apibrėžta Diskusijoms skirtame dokumente dėl ES finansų ateities.

Daugiau apie programos naujoves.

Nauja 2018 - 2020 m. LIFE daugiametė programa (LT, ENG)