NAUJIENOS

Liepos 16 d. - paskutinė diena kreiptis dėl bendrojo finansavimo klimato projektams!

2018 m. liepos 10 d.

Dar nepateikėte paraiškos gauti Lietuvos bendrąjį LIFE finansavimą savo klimato projektui

Kviečiame suskubti ir bendrojo finansavimo paraiškos formas Aplinkos ministerijai pateikti iki liepos 16 d. Atnaujintą LIFE bendrojo finansavimo paraiškos formą galite rasti  čia.

Primename, kad visiems klimato projektams gali būti skiriamas iki 55% LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis. Nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pateikti pilną paraišką Klimato politikos paprogramės projektams Europos Komisijai reikia iki rugsėjo 12 d. LIFE programos projektų paraiškos teikiamos Europos Komisijai per paraiškų pateikimo sistemą