NAUJIENOS

Mokomasis vizitas Italijoje

2018 m. balandžio 6 d.

Kovo 25 – 29 dienomis Lietuvos LIFE delegacija mokomojo vizito metu lankėsi Italijoje.

Italija – viena sėkmingiausių šalių LIFE programoje. Nuo 1992 m. įgyvendinti 828 Italijos LIFE projektai (tarp jų – 2 integruotieji projektai), tai sudaro net 18 % visų Europos Sąjungos LIFE projektų. Italijoje įgyvendinama nemažai su vandeniu, atliekomis ir išteklių efektyvumu susijusių LIFE projektų, kurių trūkumas jaučiamas Lietuvoje.

Vizito metu aplankytos Italijos organizacijos, vykdančios LIFE projektus Ventotene saloje (lankytas gamtinis projektas, susijęs su invazinių rūšių naikinimu - LIFE PonDerat LIFE14 NAT/IT/000544), Loro Ciuffenna (pamatytas gamtinis bei „arti rinkos esantis“ projektas - LIFE GRANATHA LIFE15 NAT/IT/000837), Sesto Fiorentino (išteklių efektyvumo projektas susijęs su žemės ūkiu - LIFE HORTISED LIFE14 ENV/IT/000113), Lucca (popieriaus pramonės atliekų panaudojimas - LIFE ECO-PULPLAST LIFE14 ENV/IT/001050) miestuose, lankytasi Italijos aplinkos, žemės ir jūros ministerijoje Romoje, kur susitikta su 3 aplinkos ir išteklių efektyvumo projektų vykdytojais (OLIVE4CLIMATE LIFE15 CCM/IT/000141, i-REXFO LIFE LIFE16 ENV/IT/000547, LIFE SAVE LIFE16 ENV/IT/000442) bei dalintasi patirtimi su Italijos LIFE Nacionaliniais kontaktiniais asmenimis. Taigi, iš viso buvo susipažinta su septyniais Italijoje vykdomų LIFE projektų vykdytojais ir partneriais.

Šio mokomojo vizito tikslas buvo pasidalinti LIFE programos patirtimi su Italijos atstovais, pamatyti sėkmingų LIFE projektų įgyvendinimo vietas, sužinoti daugiau apie projektų rengimą, administravimą ir viešinimo priemones. Tikimės, kad mokomojo vizito metu užmegzti ryšiai paskatins tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Italijos partnerių.

Nuo šiol, penktadienio rubrikoje „Geriausi LIFE projektai“ kviesime iš arčiau susipažinti ir su Italijoje aplankytais LIFE projektais.

2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau
2018 m. rugpjūčio 28 d.
Eko-inovacijų finansavimo galimybės – vienoje vietoje

Be Europos Sąjungos LIFE programos, yra daug kitų programų ir galimybių verslo įmonėms gauti finansavimą eko-inovacijų idėjoms įgyvendinti. Nepaisant to, kartais šią informaciją būna sunku rasti, nes programas administruoja skirtingos institucijos ir informacija apie jas pateikiama skirtingose vietose, nesistemingai. Kad ši informacija būtų lengviau pasiekiama ir naudinga, surinkome ją į vieną vietą. Rasite kiekvienos programos tikslą, informaciją apie finansavimą ir terminus, administruojančiąją instituciją bei nuorodą į svetainę. Kviečiame naudotis ir įgyvendinti savo eko-inovacijų idėjas!

Plačiau