NAUJIENOS

Mokomasis vizitas Italijoje

2018 m. balandžio 6 d.

Kovo 25 – 29 dienomis Lietuvos LIFE delegacija mokomojo vizito metu lankėsi Italijoje.

Italija – viena sėkmingiausių šalių LIFE programoje. Nuo 1992 m. įgyvendinti 828 Italijos LIFE projektai (tarp jų – 2 integruotieji projektai), tai sudaro net 18 % visų Europos Sąjungos LIFE projektų. Italijoje įgyvendinama nemažai su vandeniu, atliekomis ir išteklių efektyvumu susijusių LIFE projektų, kurių trūkumas jaučiamas Lietuvoje.

Vizito metu aplankytos Italijos organizacijos, vykdančios LIFE projektus Ventotene saloje (lankytas gamtinis projektas, susijęs su invazinių rūšių naikinimu - LIFE PonDerat LIFE14 NAT/IT/000544), Loro Ciuffenna (pamatytas gamtinis bei „arti rinkos esantis“ projektas - LIFE GRANATHA LIFE15 NAT/IT/000837), Sesto Fiorentino (išteklių efektyvumo projektas susijęs su žemės ūkiu - LIFE HORTISED LIFE14 ENV/IT/000113), Lucca (popieriaus pramonės atliekų panaudojimas - LIFE ECO-PULPLAST LIFE14 ENV/IT/001050) miestuose, lankytasi Italijos aplinkos, žemės ir jūros ministerijoje Romoje, kur susitikta su 3 aplinkos ir išteklių efektyvumo projektų vykdytojais (OLIVE4CLIMATE LIFE15 CCM/IT/000141, i-REXFO LIFE LIFE16 ENV/IT/000547, LIFE SAVE LIFE16 ENV/IT/000442) bei dalintasi patirtimi su Italijos LIFE Nacionaliniais kontaktiniais asmenimis. Taigi, iš viso buvo susipažinta su septyniais Italijoje vykdomų LIFE projektų vykdytojais ir partneriais.

Šio mokomojo vizito tikslas buvo pasidalinti LIFE programos patirtimi su Italijos atstovais, pamatyti sėkmingų LIFE projektų įgyvendinimo vietas, sužinoti daugiau apie projektų rengimą, administravimą ir viešinimo priemones. Tikimės, kad mokomojo vizito metu užmegzti ryšiai paskatins tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Italijos partnerių.

Nuo šiol, penktadienio rubrikoje „Geriausi LIFE projektai“ kviesime iš arčiau susipažinti ir su Italijoje aplankytais LIFE projektais.