NAUJIENOS

EUROPOS KOMISIJA SIŪLO DIDINTI LIFE FINANSAVIMĄ PO 2020 M.!

2018 m. gegužės 31 d.

Europos Sąjungos žalioji savaitė (angl. EU Green Week) - didžiausias Europos aplinkosaugos renginys. Jos metu Karmenu Vella, Europos Komisijos narys, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę paskelbė 2016 ir 2017 m. LIFE apdovanojimų laimėtojus. Sveikindamas nugalėtojus, komisaras teigė, kad apdovanoti projektai rodo, kaip LIFE prisideda prie mūsų aplinkos, gamtos, klimato, miestų ir visų ES piliečių gyvenimo gerinimo. Jie patvirtina LIFE programos naudą - remia vietos inovacijas, kurios naudingos visiems europiečiams.“

Apdovanojimus laimėjo projektai iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Austrijos, Lenkijos ir Slovakijos. Laimėję projektai buvo pasirinkti dėl jų indėlio į aplinką, ekonomiką ir socialinį pagerinimą, ypatingą dėmesį skiriant naujovėms, pakartojamumui, politikos atitikimui ir ekonomiškumui. Karmenu Vella teigia, kad svarstant Europos Komisijos pasiūlymą dėl ilgalaikio Europos Sąjungos biudžeto aiškiais prioritetais išlieka ES tvarumas bei kova su klimato kaita ir aplinkos apsauga. Dėl to LIFE finansavimą siūloma gerokai padidinti - iki 5,450 mlrd. EUR ir toliau planuojama remti daug projektų, skirtų miestams ir jų aplinkai.

Šiais metais didelis dėmesys skirtas tvariems žaliųjų miestų projektams, kuriuose sprendžiami oro taršos miestuose mažinimo klausimai. Iš 62 finalistų geriausiojo projekto titulą (angl. Best LIFE project) pelnė devyni, po 3 iš kiekvienos srities.

Aplinkos ir išteklių efektyvumo:

  • ECOREMED (Italija) – tai parodomasis projektas, kurio metu teršalų šalinimo įrenginiai padėjo sustabdyti toksiškų elementų patekimą į žemės ūkio paskirties žemę ir į maisto grandinę. Šie įrenginiai taip pat tiekia tausią energiją ir biologiškai skaidomų plastikų biomasę. Projekto svetainė: http://www.ecoremed.it/.
  • LIFE ECO-DHYBAT (Ispanija) – projekto metu buvo sukurti nauji geriausi perdirbtų maisto produktų gamybos linijų valymo būdai, tokiu būdu sumažinant cheminių medžiagų, vandens ir energijos suvartojimą. Projekto svetainė: http://www.ecodhybat.com/ecodhybat/.
  • EH-REK (Poland) – projekto metu buvo rekonstruoti Lodzės miesto rezervuarai, siekiant pagerinti vandens kokybę ir laisvalaikio leidimą. Projekto svetainė: http://www.en.arturowek.pl/.

Gamtos ir biologinės įvairovės:

  • LIFE Kleine Nete (Belgija) – projekto metu atgaivintos vertingos upių ir užtvankų buveinės Flandrijoje, mažinant potvynių pavojų ir didinant biologinę įvairovę. Projekto svetainė: https://www.natuurpunt.be/pagina/life-kleine-nete-english.
  • LIFE Arctos/Kastoria (Graikija) – projekto metu įgyvendintos priemonės leido sumažinti mirtinų susidūrimų tarp automobilių ir meškų šiaurinėje Graikijoje skaičių. Projekto svetainė: http://www.arctoslife.gr/.
  • APUS & NYCTALUS (Slovakija) – projekto metu buvo įdiegta tūkstančiai lizdų čiurliams ir šikšnosparniams Slovakijos miestuose, kuriuose renovuojant senus pastatus dėl energijos vartojimo efektyvumo pagerinimo buvusios lizdų vietos tapo nepasiekiamomis. Projekto svetainė: http://dazdovniky.vtaky.sk/en.

Klimato kaitos:

  • LIFE+ AGRICARBON (Ispanija) – projekto metu Ispanijos pietuose ūkininkai perėjo prie tvaresnių ir tikslesnių žemės ūkio metodų, kurie leidžia išsaugoti 30 % daugiau anglies dirvožemyje. Projekto svetainė: http://www.agricarbon.eu/.
  • Crops for better soil (Ispanija) – tai parodomasis projektas, kurio metu pademonstruota kaip ekologinio ūkininkavimo metodai gali sugrąžinti anglį pažeidžiamiems dirvožemiams ir vėl padaryti juos ekonomiškai gyvybingais. Projekto svetainė: http://traditional-crops.com/.
  • EKO-LIFE (Austrija) – projektas, kurio metu Vorarlbergo regiono gyventojai buvo raginami sumažinti savo anglies pėdsaką keičiant gyvenimo stilių. Projekto svetainė: http://www.justtryit.life/.

Specialus apdovanojimas atsižvelgiant į visuomenės nuomonę (angl. People's Choice Award) šiemet buvo skirtas LIFE žaliųjų miestų projektams (angl. LIFE Green City), kuriuose pateikiami oro taršos miestuose mažinimo sprendimai. Visuomenė buvo pakviesta balsuoti už mėgstamą projektą iš šešių sąrašų sąrašo. Nugalėtojas yra AIRUSE - Ispanijos vadovaujamas projektas, kurio metu buvo analizuojama oro tarša penkiuose Pietų Europos miestuose ir pateikti veiksmingi būdai, galintys sumažinti ore esančių dalelių kiekį. Projekto svetainė: http://airuse.eu/

 

 

 

2018 m. birželio 4 d.
Atnaujintas LIFE Bendrojo finansavimo skyrimo tvarkos aprašas!

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto.

Plačiau
2018 m. gegužės 28 d.
Int. seminaras LIFE gamtiniams projektams - jau gegužės 30 d.!

Informuojame, kad projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė gegužės 30 d. organizuoja internetinį seminarą LIFE programos pareiškėjams. Internetinis seminaras skirtas LIFE programos 2018 m. kvietimo pareiškėjams bei LIFE projektų vykdytojams ir siekia supažindinti su LIFE Gamtos ir biologinės įvairovės projektų koncepcijomis. Planuojama, kad viena internetinio seminaro valanda (10:00 - 11:00) bus skirta apžvelgti visas koncepcijos aprašymo formas ir jų pildymą, o antra valanda (11:00 - 12:00) bus skirta šiuo metu įgyvendinamiems LIFE projektams. Kviečiame užduoti klausimus tiek seminaro metu, tiek iš anksto el.paštu info@lifeprojektai.lt. Seminaras vyks anglų kalba. Seminarą ves ekspertas iš Suomijos Mikko Tiira, su LIFE programa dirbantis nuo 1999 m., turintis patirties gamtos ir biologinės įvairovės bei Integruotuose LIFE projektuose. Internetinis seminaras bus transliuojamas tiesiogiai. Po internetinio seminaro, jo įrašą galėsite rasti mūsų svetainėje. Numatoma trukmė - 2 valandos. Seminaras NEMOKAMAS Registracija jau prasidėjo!

Plačiau
2018 m. gegužės 15 d.
Skelbiame LIFE gairių pareiškėjams vertimą lietuvių kalba!

Siekdami palengvinti LIFE programos reikalavimų supratimą, mūsų svetainėje www.lifeprojektai.lt skelbiame LIFE prioritetinės srities „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“ 2018 m. kvietimo gaires pareiškėjams lietuvių kalba. Atkreipiame dėmesį, kad oficialia versija išlieka gairės anglų kalba.

Plačiau