NAUJIENOS

EUROPOS KOMISIJA SIŪLO DIDINTI LIFE FINANSAVIMĄ PO 2020 M.!

2018 m. gegužės 31 d.

Europos Sąjungos žalioji savaitė (angl. EU Green Week) - didžiausias Europos aplinkosaugos renginys. Jos metu Karmenu Vella, Europos Komisijos narys, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę paskelbė 2016 ir 2017 m. LIFE apdovanojimų laimėtojus. Sveikindamas nugalėtojus, komisaras teigė, kad apdovanoti projektai rodo, kaip LIFE prisideda prie mūsų aplinkos, gamtos, klimato, miestų ir visų ES piliečių gyvenimo gerinimo. Jie patvirtina LIFE programos naudą - remia vietos inovacijas, kurios naudingos visiems europiečiams.“

Apdovanojimus laimėjo projektai iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Austrijos, Lenkijos ir Slovakijos. Laimėję projektai buvo pasirinkti dėl jų indėlio į aplinką, ekonomiką ir socialinį pagerinimą, ypatingą dėmesį skiriant naujovėms, pakartojamumui, politikos atitikimui ir ekonomiškumui. Karmenu Vella teigia, kad svarstant Europos Komisijos pasiūlymą dėl ilgalaikio Europos Sąjungos biudžeto aiškiais prioritetais išlieka ES tvarumas bei kova su klimato kaita ir aplinkos apsauga. Dėl to LIFE finansavimą siūloma gerokai padidinti - iki 5,450 mlrd. EUR ir toliau planuojama remti daug projektų, skirtų miestams ir jų aplinkai.

Šiais metais didelis dėmesys skirtas tvariems žaliųjų miestų projektams, kuriuose sprendžiami oro taršos miestuose mažinimo klausimai. Iš 62 finalistų geriausiojo projekto titulą (angl. Best LIFE project) pelnė devyni, po 3 iš kiekvienos srities.

Aplinkos ir išteklių efektyvumo:

  • ECOREMED (Italija) – tai parodomasis projektas, kurio metu teršalų šalinimo įrenginiai padėjo sustabdyti toksiškų elementų patekimą į žemės ūkio paskirties žemę ir į maisto grandinę. Šie įrenginiai taip pat tiekia tausią energiją ir biologiškai skaidomų plastikų biomasę. Projekto svetainė: http://www.ecoremed.it/.
  • LIFE ECO-DHYBAT (Ispanija) – projekto metu buvo sukurti nauji geriausi perdirbtų maisto produktų gamybos linijų valymo būdai, tokiu būdu sumažinant cheminių medžiagų, vandens ir energijos suvartojimą. Projekto svetainė: http://www.ecodhybat.com/ecodhybat/.
  • EH-REK (Poland) – projekto metu buvo rekonstruoti Lodzės miesto rezervuarai, siekiant pagerinti vandens kokybę ir laisvalaikio leidimą. Projekto svetainė: http://www.en.arturowek.pl/.

Gamtos ir biologinės įvairovės:

  • LIFE Kleine Nete (Belgija) – projekto metu atgaivintos vertingos upių ir užtvankų buveinės Flandrijoje, mažinant potvynių pavojų ir didinant biologinę įvairovę. Projekto svetainė: https://www.natuurpunt.be/pagina/life-kleine-nete-english.
  • LIFE Arctos/Kastoria (Graikija) – projekto metu įgyvendintos priemonės leido sumažinti mirtinų susidūrimų tarp automobilių ir meškų šiaurinėje Graikijoje skaičių. Projekto svetainė: http://www.arctoslife.gr/.
  • APUS & NYCTALUS (Slovakija) – projekto metu buvo įdiegta tūkstančiai lizdų čiurliams ir šikšnosparniams Slovakijos miestuose, kuriuose renovuojant senus pastatus dėl energijos vartojimo efektyvumo pagerinimo buvusios lizdų vietos tapo nepasiekiamomis. Projekto svetainė: http://dazdovniky.vtaky.sk/en.

Klimato kaitos:

  • LIFE+ AGRICARBON (Ispanija) – projekto metu Ispanijos pietuose ūkininkai perėjo prie tvaresnių ir tikslesnių žemės ūkio metodų, kurie leidžia išsaugoti 30 % daugiau anglies dirvožemyje. Projekto svetainė: http://www.agricarbon.eu/.
  • Crops for better soil (Ispanija) – tai parodomasis projektas, kurio metu pademonstruota kaip ekologinio ūkininkavimo metodai gali sugrąžinti anglį pažeidžiamiems dirvožemiams ir vėl padaryti juos ekonomiškai gyvybingais. Projekto svetainė: http://traditional-crops.com/.
  • EKO-LIFE (Austrija) – projektas, kurio metu Vorarlbergo regiono gyventojai buvo raginami sumažinti savo anglies pėdsaką keičiant gyvenimo stilių. Projekto svetainė: http://www.justtryit.life/.

Specialus apdovanojimas atsižvelgiant į visuomenės nuomonę (angl. People's Choice Award) šiemet buvo skirtas LIFE žaliųjų miestų projektams (angl. LIFE Green City), kuriuose pateikiami oro taršos miestuose mažinimo sprendimai. Visuomenė buvo pakviesta balsuoti už mėgstamą projektą iš šešių sąrašų sąrašo. Nugalėtojas yra AIRUSE - Ispanijos vadovaujamas projektas, kurio metu buvo analizuojama oro tarša penkiuose Pietų Europos miestuose ir pateikti veiksmingi būdai, galintys sumažinti ore esančių dalelių kiekį. Projekto svetainė: http://airuse.eu/

 

 

 

2018 m. spalio 23 d.
LIFE finansinių ir administracinių gairių pakeitimai

Apžvelgiame svarbiausius pakeitimus ir paaiškinimus, kurie buvo paskelbti 2018 m. birželio 20 d.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 25 d.
Trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas

2018 m. rugsėjo 19 – 21 d. Klaipėdoje vyko trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas. Jame dalyvavo LIFE nacionaliniai kontaktiniai asmenys, gebėjimų stiprinimo projektų atstovai ir projektų vykdytojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Danijos.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau