NAUJIENOS

Parengtos LIFE programos projektų biudžeto sudarymo ir LIFE projekto sutarties formos

2019 m. kovo 6 d.

Parengėme LIFE projekto biudžeto sudarymo Excel formą ir jos instrukciją LIFE programos prioritetinės srities „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“ paraiškoms rengti. Kitų sričių paraiškoms taip pat galima naudoti šiuos įrankius, tik reikia atkreipti dėmesį į gairėse nurodytus srities ypatumus.  Šios formos yra pagalbinė priemonė pareiškėjams. Šios priemonės tikslas – padėti pareiškėjams pradėti rengti LIFE projekto biudžetą bei susiplanuoti projekto finansus.

Taip pat skelbiame į lietuvių kalbą išverstą Projekto sutarties formą ir jos I priedą Bendrosios sąlygos, kuriame išsamiai išdėstytos visos LIFE projektų teisinės, administracinės ir finansinės nuostatos.

Kviečiame naudotis šiomis priemonėmis!