NAUJIENOS

Paskelbtas 2018 m. LIFE kvietimas!

2018 m. balandžio 20 d.

Balandžio 18 d. Europos Komisija paskelbė 2018 m. LIFE kvietimą teikti LIFE programos paraiškas aplinkos ir klimato kaitos poveikio švelninimo/prisitaikymo projektams. Aplinkos ir klimato tradiciniams projektams finansuoti Europoje šiemet bus skirta beveik 400 mln. eurų.

LIFE programa 2018 m. kvietimą pasitinka atsinaujinusi. Vienas iš pasikeitimų – supaprastinta paraiškų teikimo tvarka Aplinkos paprogramės projektams. Pagal naują, dviejų etapų tvarką, pilną projekto paraišką reiks rengti tik iš Europos Komisijos sulaukus patvirtinimo, kad pareiškėjo pateikta 11 psl. projekto koncepcija buvo atrinkta. Priklausomai nuo tradicinio projekto tipo, LIFE projekto koncepciją reikia pateikti iki birželio mėnesio 12-14 d. LIFE koncepcijas tradiciniams projektams bus galima teikti tik anglų kalba. Klimato paprogramei išlieka sena, vieno etapo tvarka, ir projektų paraiškos Europos Komisijai turi būti pateiktos iki rugsėjo 12 d.  

Aplinkos paprogramė apima tradicinius, parengiamuosius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus, klimato paprogramė apima tradicinius, integruotuosius ir techninės pagalbos projektus.

LIFE programoje ne tik buvo peržiūrėtos prioritetinės temos ir sumažintas jų skaičius, bet taip pat pakoreguoti paraiškų vertinimo kriterijai (žr. 2018 - 2020 daugiametės LIFE programos naujovės).

Keičiasi ir LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis: gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%) finansavimas, tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams bus skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms. Taip pat, atsisakoma nacionalinių krepšelių sistemos.

Paraiškas gali teikti visi Europos Sąjungoje įregistruoti juridiniai asmenys: viešosios įstaigos, privačios įmonės, nevyriausybinės organizacijos (NVO), institucijos ir kt.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. Planuojama, kad besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo klimato paprogramės projektams, bendrojo finansavimo paraiškas turės pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. birželio 11 d., Pareiškėjai, besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Aplinkos paprogramės projektams, kurių atranką Europos Komisija vykdo dviem etapais, Bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai turėtų pateikti ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas paraiškas dienos. Europos Komisija pranešimus pareiškėjams apie projektų koncepcijų patvirtinimą turi pateikti spalio mėn.

Šiuo metu yra baigiamas derinti Bendrojo finansavimo aprašo pakeitimas (aprašas buvo patvirtintas aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542), kuriuo yra keičiama ir bendrojo finansavimo paraiškos forma, atsižvelgiant į Europos Komisijos kvietime teikiamą projekto koncepcijos formą. Planuojama, kad aprašo pakeitimas bus patvirtintas gegužės mėn. pradžioje.

Iškilus klausimams, išsamesnę informaciją teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt). Klimato kaitos klausimais – kontaktinis asmuo yra Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos  skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Čeičytė (tel. 8 706 61855, el. p. lina.ceicyte@am.lt).

Išsamias gaires pagal sritis rasite Europos Komisijos puslapyje.  

Daugiau apie paraiškų teikimo tvarką skaitykite: http://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires

Kviečiame pasinaudoti supaprastinta LIFE programos tvarka ir plačiomis programos galimybėmis inovatyviai spręsti aplinkosaugos iššūkius!