NAUJIENOS

Paskelbtas Kvietimas teikti paraiškas techninės pagalbos projektams!

2018 m. balandžio 9 d.

Balandžio 6 d. paskelbtas Kvietimas teikti paraiškas techninės pagalbos projektams pagal LIFE programą. Šie projektai – tai finansinė parama, skirta pareiškėjams parengti integruotuosius projektus. Paraiškas gali teikti valstybinės ir viešosios įstaigos, kurios 2018 m. ar 2019 m. rudenį planuoja teikti koncepciją LIFE integruotajam projektui. Maksimalus ES įnašas vienam techninės pagalbos projektui yra 100.000 EUR, finansavimo intensyvumas – 55% tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškas Europos Komisijai galima teikti iki 2018 m. birželio 8 d. Paraiškos forma ir gairės: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/technical/index.htm. Europos Komisija 2018 m. kvietime yra numačiusi skirti 930.000 EUR ES lėšų pagal Aplinkos paprogramę ir 300.000 EUR pagal Klimato politikos paprogramę. Pareiškėjai dėl bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto gali kreiptis į Aplinkos ministeriją.

Jei turite klausimų dėl techninės pagalbos projektų, prašome kreiptis info@lifeprojektai.lt.

Balandžio 18 d. planuojama paskelbti tradicinių, parengiamųjų ir integruotųjų LIFE projektų kvietimą.