NAUJIENOS

Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

2018 m. rugsėjo 13 d.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas preliminarus 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. 

Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų projekto tinkamų išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai.

Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Projekto tikslas - demonstruojant holistinį valdymą gyvulininkystės sektoriuje sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir oro taršą amoniako dujomis. Projektui skiriant 595 tūkst. eurų iš Lietuvos biudžeto, klimato kaitos švelninimui Lietuvoje iš viso būtų pritraukta 2,7 mln. eurų, kartu prisidedant prie darbo sąlygų darbuotojams gerinimo ir socialinės integracijos stiprinimo. Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas būtų priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas tik Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.