NAUJIENOS

Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

2018 m. rugsėjo 13 d.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas preliminarus 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. 

Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų projekto tinkamų išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai.

Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Projekto tikslas - demonstruojant holistinį valdymą gyvulininkystės sektoriuje sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir oro taršą amoniako dujomis. Projektui skiriant 595 tūkst. eurų iš Lietuvos biudžeto, klimato kaitos švelninimui Lietuvoje iš viso būtų pritraukta 2,7 mln. eurų, kartu prisidedant prie darbo sąlygų darbuotojams gerinimo ir socialinės integracijos stiprinimo. Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas būtų priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas tik Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau
2018 m. rugpjūčio 28 d.
Eko-inovacijų finansavimo galimybės – vienoje vietoje

Be Europos Sąjungos LIFE programos, yra daug kitų programų ir galimybių verslo įmonėms gauti finansavimą eko-inovacijų idėjoms įgyvendinti. Nepaisant to, kartais šią informaciją būna sunku rasti, nes programas administruoja skirtingos institucijos ir informacija apie jas pateikiama skirtingose vietose, nesistemingai. Kad ši informacija būtų lengviau pasiekiama ir naudinga, surinkome ją į vieną vietą. Rasite kiekvienos programos tikslą, informaciją apie finansavimą ir terminus, administruojančiąją instituciją bei nuorodą į svetainę. Kviečiame naudotis ir įgyvendinti savo eko-inovacijų idėjas!

Plačiau
2018 m. rugpjūčio 27 d.
Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas Lietuvoje

2018 m. įvyks jau trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas, kuris pirmą kartą vyks Lietuvoje. Susitikimas numatomas rugsėjo 20-21 dienomis. Jame kviečiami dalyvauti visų Baltijos jūros regiono LIFE projektų atstovai. Susitikimo metu bus keičiamasi patirtimi, diskutuojama, lankomi LIFE projektai.

Plačiau