NAUJIENOS

Pradėtas įgyvendinti LIFE programos integruotasis projektas

2018 m. sausio 4 d.

2018-01-01 d. pradėtas įgyvendinti LIFE programos Integruotasis projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“. Šis projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 tinklo valdymo sektoriuje. Projekto trukmė – 10 metų, projekto biudžetas - 17.000.044 Eur. Pagrindinis projekto pareiškėjas - Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektas bus įgyvendinamas su šiais partneriais: Aplinkos ministerija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutas, VĮ „Varėnos miškų urėdija“ ir VĮ „Druskininkų miškų urėdija“.

Pagrindiniai projekto tikslai: 

  1. Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas „Natura 2000“ tinklo teritorijoms nacionalinių ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.
  2. Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.
  3. Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo, užtikrinimas.
  4. Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas stiprinimas.