NAUJIENOS

Startuoja LIFE naujienlaiškis!

2018 m. vasario 27 d.

Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė pradeda leisti naujienlaiškį, kuriame rasite visą aktualią ir naujausią informaciją apie LIFE programą, kvietimus bei pasikeitimus. Naujienlaiškyje taip pat trumpai apžvelgsime projekto per tris praėjusius mėnesius organizuotus bei planuojamus renginius. Naujienlaiškis planuojamas leisti 4 kartus per metus. 

Pirmas naujienlaiškio numeris.

Visus mūsų naujienlaiškius nuo šiol rasite projekto svetainėje

2018 m. kovo 12 d.
LIFE programos pasikeitimai

2018 vasario 12 d. priimta nauja daugiametė 2018 – 2020 m. LIFE programa. Naujojoje programoje atsižvelgiama į 2014–2017 m. laikotarpiu įgytą patirtį ir programos vidurio vertinime pateiktas rekomendacijas, kurios daugiausiai susijusios su: paraiškų ir ataskaitų teikimo procesų supaprastinimu (2018 m. Aplinkos paprogramės projektams įvedama dviejų etapų schema), projektų rezultatų atkartojimu, ryšių palaikymo strategijos tobulinimu.

Plačiau
2018 m. vasario 13 d.
Investicijos padės pagerinti Europos piliečių gyvenimo kokybę

Europos Komisija pagal 2016 metų LIFE integruotųjų projektų kvietimą patvirtino 98,2 mln. EUR investicinį paketą, kuris padės Europai pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios žiedinės ekonomikos pagal LIFE aplinkos ir klimato politikos programą, kaip teigiama Europos Komisijos pranešime spaudai.

Plačiau
2018 m. vasario 8 d.
Registrų centre – apie LIFE programos galimybes

2018 m. vasario 8 d. LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje projekto grupė pristatė LIFE programą VĮ Registrų centro atstovams. Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ vadovė A.Šmitienė seminaro metu pristatė LIFE programos esmę, tipus, pasiekimus Lietuvoje, finansavimo mechanizmą, teminius prioritetus. Plačiau buvo pristatomi Registrų centrui aktualūs teminiai prioritetai, pristatyti įgyvendinti LIFE projektai, kurie padėjo dalyviams geriau suprasti LIFE programą.

Plačiau