NAUJIENOS

Trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas

2018 m. rugsėjo 25 d.

2018 m. rugsėjo 19–21 d. Klaipėdoje vyko trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas. Jame dalyvavo LIFE nacionaliniai kontaktiniai asmenys, gebėjimų stiprinimo projektų atstovai ir projektų vykdytojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Danijos.

Bendroji dalis prasidėjo atskirais šalių pristatymais apie LIFE patirtį jų šalyse, 2017 - 2018 m. LIFE pasiekimus ir vykdomus LIFE projektus. Dalyviai diskutavo trimis grupėmis: apie IP projektus, apie ES pridėtinę vertę ir AfterLIFE. Išdiskutuotos idėjos (pvz., skirtumai tarp tvarumo, atkartojamumo ir perkeliamumo) vėliau apibendrintai pristatyti visiems dalyviams.

Antra vizito diena buvo skirta išvykoms. Aplankytas Drevernoje statomas projekto LIFEMAGNIDUCATUSACROLA (LIFE15 NAT/LT/001024) biomasės perdirbimo cechas, kuris turėtų pradėti veikti po kelių savaičių. Projekto koordinuojančio „Baltijos aplinkos forumo“ atstovai aprodė įsigytą įrangą, pristatė projekto esmę. Apžiūrėjus granulių cechą buvo lankomasi Tyrų pietinėje dalyje, kur buvo apžiūrėtos meldinės nendrinukės buveinės ir atkūrimo darbai.

Taip pat lankytasi Ventės rago ornitologinėje stotyje, kur stoties vyr. ornitologas kartu su LOD atstovais supažindino dalyvius su paukščių migracija ir paukščių rūšimis, saugomomis LIFE projektais.

 

Renginio programa (angl.k) 

LIFE programos Lietuvoje pristatymas

2018 m. spalio 23 d.
LIFE finansinių ir administracinių gairių pakeitimai

Apžvelgiame svarbiausius pakeitimus ir paaiškinimus, kurie buvo paskelbti 2018 m. birželio 20 d.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau