Pareiškėjams

2018 vasario 12 d. priėmus 2018–2020 m. Daugiametę LIFE darbo programą, 2018 m. numatoma nauja LIFE projektų paraiškų teikimo tvarka, kuri skirsis, priklausomai nuo projekto priklausymo skirtingoms LIFE paprogramėms.
Aplinkos paprogramės projektų paraiškoms bus taikoma nauja dviejų etapų schema, tuo tarpu Klimato paprogramės projektams 2018 m. dar išliks vieno etapo tvarka.
   
2018 m. planuojama LIFE paraiškų teikimo tvarka projektams pagal Aplinkos paprogramę:
 
   
 
 
2018 m. planuojama LIFE paraiškų teikimo tvarka projektams pagal Klimato paprogramę:
 
 
 
Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE) skelbia kiekvienais metais.
 
Europos Komisijos 2018 metų kvietimas teikti LIFE paraiškas numatomas balandžio mėnesį.
 • 2018–2020 m. Daugiametė LIFE darbo programa (pdf - LT, ENnauja!

   

2017 metų kvietimas teikti LIFE paraiškas buvo paskelbtas 2017-04-28.

Projektų pasiūlymai turi būti pateikti raštu, užpildžius specialias paraiškos formas. Paraiškų teikimo gaires, kuriose išsamiai paaiškinta, kas gali jas teikti ir kokios yra procedūros, bei kitą naujausią informaciją apie LIFE galima rasti čia:

 • Tradicinių projektų gairės:
  • 2017 m. klimato kaitos gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN;
  • 2017 m. aplinkos valdymo ir informavimo gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN;
  • 2017 m. aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN, (pdf failas) - LT;
  • 2017 m. gamtos ir biologinės įvairovės gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN.
 • LIFE darbo programa 2014-2017 (pdf failas);
 • LIFE orientacinis dokumentas, padedantis pasirinkti LIFE programos sritį (pdf failas);
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo (pdf failas);
 • 2017 m. lapkričio 16 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 2018/93 dėl biudžeto išteklių procentinės dalies, skirtos gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo projektams, finansuojamiems veiksmų dotacijomis pagal Aplinkos paprogramę, padidinimo (pdf failas);  

 • LIFE paraiškos forma (LIFE ENV).

LIFE programos paraiškos formas surasti ir jas užpildžius pateikti Europos Komisijai galima per paraiškų pateikimo sistemą.

Paraiškų formos ir kiti paraiškų pildymui reikalingi dokumentai yra pateikiami registruotiems vartotojams tiesioginiu režimu internete (on-line). Tačiau taip pat suteikiama galimybė saugotis nebaigtas paraiškas, jas pildyti ir koreguoti. Prieigą prie nebaigtų pildyti paraiškų turi tik registruotas vartotojas iki jų pateikimo Europos Komisijai (t. y. kol pats vartotojas nepakeičia paraiškos statuso). Registruotas vartotojas turi galimybę suteikti prieigą prie savo pildomos paraiškos tik kitam nurodytoje svetainėje registruotam vartotojui. Visais techniniais klausimais dėl internetinės paraiškos formos galima kreiptis į pagalbos tarnybą el. paštu, adresu env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu.
 
Konkretūs kriterijai ir balų skyrimo sistema atspindi tai, kad teminiai prioritetai ir susijusios projektų temos buvo apibrėžti tik pagal konkrečią paprogramę (Aplinkos arba Klimato politikos).
 
Projekto pasiūlymui turi būti skirtas bent mažiausias pereinamasis balas pagal kiekvieną skyrimo kriterijų, taip pat pagal visus kriterijus, kurių atžvilgiu nustatytas mažiausias balas, skirtų balų suma turi būti bent 55: 2014-2017 metų paraiškų vertinimo kriterijai.

 

Ankstesnių metų gairės ir dokumentai:

2017 m.