Gairės ir kiti dokumentai

Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE) skelbia kiekvienais metais. 

2017 metų kvietimas teikti LIFE paraiškas buvo paskelbtas 2017-04-28.

Projektų pasiūlymai turi būti pateikti raštu, užpildžius specialias paraiškos formas. Paraiškų teikimo gaires, kuriose išsamiai paaiškinta, kas gali jas teikti ir kokios yra procedūros, bei kitą naujausią informaciją apie LIFE galima rasti čia:

 • Tradicinių projektų gairės:
  • 2017 m. klimato kaitos gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN;
  • 2017 m. aplinkos valdymo ir informavimo gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN;
  • 2017 m. aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN, (pdf failas) - LT;
  • 2017 m. gamtos ir biologinės įvairovės gairės ir kiti dokumentai (pdf failas) - EN.
 • LIFE darbo programa 2014-2017 (pdf failas)
 • LIFE orientacinis dokumentas, padedantis pasirinkti LIFE programos sritį (pdf failas)
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo (pdf failas)
 • LIFE paraiškos forma (LIFE ENV)
LIFE programos paraiškos formas surasti ir jas užpildžius pateikti Europos Komisijai galima per paraiškų pateikimo sistemą.

Paraiškų formos ir kiti paraiškų pildymui reikalingi dokumentai yra pateikiami registruotiems vartotojams tiesioginiu režimu internete (on-line). Tačiau taip pat suteikiama galimybė saugotis nebaigtas paraiškas, jas pildyti ir koreguoti. Prieigą prie nebaigtų pildyti paraiškų turi tik registruotas vartotojas iki jų pateikimo Europos Komisijai (t. y. kol pats vartotojas nepakeičia paraiškos statuso). Registruotas vartotojas turi galimybę suteikti prieigą prie savo pildomos paraiškos tik kitam nurodytoje svetainėje registruotam vartotojui. Visais techniniais klausimais dėl internetinės paraiškos formos galima kreiptis į pagalbos tarnybą el. paštu, adresu env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu.
 
Konkretūs kriterijai ir balų skyrimo sistema atspindi tai, kad teminiai prioritetai ir susijusios projektų temos buvo apibrėžti tik pagal konkrečią paprogramę (Aplinkos arba Klimato politikos).
 
Projekto pasiūlymui turi būti skirtas bent mažiausias pereinamasis balas pagal kiekvieną skyrimo kriterijų, taip pat pagal visus kriterijus, kurių atžvilgiu nustatytas mažiausias balas, skirtų balų suma turi būti bent 55: 2014-2017 metų paraiškų vertinimo kriterijai.
2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau