Renginiai

"Cheminių medžiagų valdymas įmonėje: mažesnis poveikis aplinkai ir sveikatai" Marijampolėje

2018 m. balandžio 18 d.

Balandžio 18 d. Marijampolėje projekto "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje" grupė kartu su LIFE projektu LIFE/Fit for REACH suorganizavo seminarą chemines medžiagas gaminančioms, importuojančioms ir naudojančioms įmonėms apie šioms įmonėms taikomus teisinius reikalavimus, prievoles, atsakomybes. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su LIFE programa ir jos finansavimo galimybėmis. Taip pat, buvo pasakojama apie REACH reikalavimus, cheminių medžiagų ženklinimą, valdymo klaidas, cheminių medžiagų pakeitimo pavyzdžius įmonėse.

Renginio pranešimas - A.Šmitienė "Aplinkosauginių problemų sprendimui siūlome LIFE finansavimą"

Renginio programa