Renginiai

LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje

2018 m. balandžio 16 d.

LR aplinkos ministerija kartu su projektu "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", siekiant paskatinti ieškoti ir taikyti inovatyvius veiksmus ir priemones oro taršai žemės ūkio sektoriuje valdyti (ar tai daryti kooperuojantis su kitų ES šalių tuo pačiu suinteresuotais asmenimis) ir tuo iš dalies prisidėti prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo, 2018 m. balandžio 16 d. 10 val. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto  g. 4, Vilnius, 506 salė) organizavo seminarą „LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje“.  

LIFE programa finansuoja Europos Sąjungos aplinkosaugos bei klimato politikos prioritetus įgyvendinančius geriausios praktikos, parodomuosius ir bandomuosius projektus. Ši programa remia projektus, kuriais mažinamas vykdant žemės ūkio veiklą išmetamas amoniako ir kietųjų dalelių kiekis

Renginio programa

Apklausos forma

Seminaro pranešimai

E.Auglienė - "Lietuvos aplinkos oro tarša ir prievolė ją mažinti (valdyti)"

A.Rogoža - "Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai"

A.Šmitienė - "LIFE programos finansavimas aplinkosaugos prioritetams žemės ūkyje"

S.Jasius - "Aplinkos oro taršos valdymas žemės ūkio srityje"

V.Ausiejus - "Nacionalinė į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaita"

R.Bleizgys - "Oro taršos amoniaku kontrolė gyvulininkystėje"

A.Žliobaitė - "Turim idėjų. Reikia jas įgyvendinti"

R.Budrys - "Išlakos gyvulininkystėje ir paukštininkystėje bei jų eliminavimo galimybės"

G.Kučinskienė - Projektas "Srutų rūgštinimo technologijos Baltijos jūros regione"

S.Paltanavičiūtė - "Inovatyvūs sprendimai: užsienio šalių LIFE projektų patirtis"

A.Šmitienė - "Pagalba LIFE paraiškų rengimui"

2018 m. gegužės 18 d.
"Cheminių medžiagų valdymas įmonėje: mažesnis poveikis aplinkai ir sveikatai" Klaipėdoje

Gegužės 18 d. Klaipėdoje projekto "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje" grupė kartu su LIFE projektu LIFE/Fit for REACH organizuoja seminarą chemines medžiagas gaminančioms, importuojančioms ir naudojančioms įmonėms apie šioms įmonėms taikomus teisinius reikalavimus, prievoles, atsakomybes. Seminaro dalyviai bus supažindinti su LIFE programa ir jos finansavimo galimybėmis. Taip pat, bus pasakojama apie REACH reikalavimus, cheminių medžiagų ženklinimą, valdymo klaidas, cheminių medžiagų pakeitimo pavyzdžius įmonėse.

Plačiau
2018 m. balandžio 25 d.
LIFE informacinė diena 2018 – balandžio 25 d.

Kaip ir kasmet, šį pavasarį kviesime dalyvauti LIFE informacinėje dienoje, kuri 2018 m. numatoma balandžio 25 d. Vilniuje. Informacinės dienos metu sužinosite daug naudingos informacijos apie 2018 m. kvietimą, LIFE programos pasikeitimus ir turėsite progą pabendrauti su LIFE projektų vykdytojais ir pareiškėjais.

Plačiau
2018 m. balandžio 18 d.
"Cheminių medžiagų valdymas įmonėje: mažesnis poveikis aplinkai ir sveikatai" Marijampolėje

Balandžio 18 d. Marijampolėje projekto "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje" grupė kartu su LIFE projektu LIFE/Fit for REACH organizuoja seminarą chemines medžiagas gaminančioms, importuojančioms ir naudojančioms įmonėms apie šioms įmonėms taikomus teisinius reikalavimus, prievoles, atsakomybes. Seminaro dalyviai bus supažindinti su LIFE programa ir jos finansavimo galimybėmis. Taip pat, bus pasakojama apie REACH reikalavimus, cheminių medžiagų ženklinimą, valdymo klaidas, cheminių medžiagų pakeitimo pavyzdžius įmonėse.

Plačiau