Renginiai

LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje

2018 m. balandžio 16 d.

LR aplinkos ministerija kartu su projektu "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", siekiant paskatinti ieškoti ir taikyti inovatyvius veiksmus ir priemones oro taršai žemės ūkio sektoriuje valdyti (ar tai daryti kooperuojantis su kitų ES šalių tuo pačiu suinteresuotais asmenimis) ir tuo iš dalies prisidėti prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo, 2018 m. balandžio 16 d. 10 val. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto  g. 4, Vilnius, 506 salė) organizavo seminarą „LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje“.  

LIFE programa finansuoja Europos Sąjungos aplinkosaugos bei klimato politikos prioritetus įgyvendinančius geriausios praktikos, parodomuosius ir bandomuosius projektus. Ši programa remia projektus, kuriais mažinamas vykdant žemės ūkio veiklą išmetamas amoniako ir kietųjų dalelių kiekis

Renginio programa

Apklausos forma

Seminaro pranešimai

E.Auglienė - "Lietuvos aplinkos oro tarša ir prievolė ją mažinti (valdyti)"

A.Rogoža - "Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai"

A.Šmitienė - "LIFE programos finansavimas aplinkosaugos prioritetams žemės ūkyje"

S.Jasius - "Aplinkos oro taršos valdymas žemės ūkio srityje"

V.Ausiejus - "Nacionalinė į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaita"

R.Bleizgys - "Oro taršos amoniaku kontrolė gyvulininkystėje"

A.Žliobaitė - "Turim idėjų. Reikia jas įgyvendinti"

R.Budrys - "Išlakos gyvulininkystėje ir paukštininkystėje bei jų eliminavimo galimybės"

G.Kučinskienė - Projektas "Srutų rūgštinimo technologijos Baltijos jūros regione"

S.Paltanavičiūtė - "Inovatyvūs sprendimai: užsienio šalių LIFE projektų patirtis"

A.Šmitienė - "Pagalba LIFE paraiškų rengimui"