Renginiai

LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje

2018 m. balandžio 16 d.

LR aplinkos ministerija kartu su projektu "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje", siekiant paskatinti ieškoti ir taikyti inovatyvius veiksmus ir priemones oro taršai žemės ūkio sektoriuje valdyti (ar tai daryti kooperuojantis su kitų ES šalių tuo pačiu suinteresuotais asmenimis) ir tuo iš dalies prisidėti prie Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo, 2018 m. balandžio 16 d. 10 val. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto  g. 4, Vilnius, 506 salė) organizavo seminarą „LIFE finansavimas oro taršos valdymui žemės ūkyje“.  

LIFE programa finansuoja Europos Sąjungos aplinkosaugos bei klimato politikos prioritetus įgyvendinančius geriausios praktikos, parodomuosius ir bandomuosius projektus. Ši programa remia projektus, kuriais mažinamas vykdant žemės ūkio veiklą išmetamas amoniako ir kietųjų dalelių kiekis

Renginio programa

Apklausos forma

Seminaro pranešimai

E.Auglienė - "Lietuvos aplinkos oro tarša ir prievolė ją mažinti (valdyti)"

A.Rogoža - "Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai"

A.Šmitienė - "LIFE programos finansavimas aplinkosaugos prioritetams žemės ūkyje"

S.Jasius - "Aplinkos oro taršos valdymas žemės ūkio srityje"

V.Ausiejus - "Nacionalinė į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaita"

R.Bleizgys - "Oro taršos amoniaku kontrolė gyvulininkystėje"

A.Žliobaitė - "Turim idėjų. Reikia jas įgyvendinti"

R.Budrys - "Išlakos gyvulininkystėje ir paukštininkystėje bei jų eliminavimo galimybės"

G.Kučinskienė - Projektas "Srutų rūgštinimo technologijos Baltijos jūros regione"

S.Paltanavičiūtė - "Inovatyvūs sprendimai: užsienio šalių LIFE projektų patirtis"

A.Šmitienė - "Pagalba LIFE paraiškų rengimui"

2018 m. rugsėjo 27 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 20 d.
Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas Lietuvoje

2018 m. įvyks jau trečiasis Baltijos šalių LIFE bendradarbiavimo susitikimas, kuris pirmą kartą vyks Lietuvoje. Susitikimas numatomas rugsėjo 20-21 dienomis. Jame dalyvaus visų Baltijos šalių LIFE projektų vykdytojai, LIFE gebėjimų stiprinimo projektų grupės, LIFE Nacionaliniai kontaktiniai asmenys. Susitikimo metu bus keičiamasi patirtimi, lankomos LIFE projektų vietos.

Plačiau
2018 m. birželio 19 d.
Žalioji strategija verslui: planas Kauno regionui

Žalioji strategija verslui: planas Kauno regionui – tai regioninė konferencija, kurioje susitinka ekonomikos ekspertai, žaliosios politikos atstovai bei socialiai atsakingo verslo specialistai ir drauge ieško geriausių sprendimų, padėsiančių užtikrinti šio krašto ekonominį augimą ir konkurencingą regiono ateitį. Konferenciją organizuoja Žaliosios politikos institutas ir Kauno rajono savivaldybė. Konferencijoje pranešimą „LIFE programa žiedinės ekonomikos idėjoms finansuoti“ skaitys projekto "LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje" komunikacijos specialistė Kristina Cijūnėlienė. Renginys vyks birželio 19 d. Raudondvario dvaro baltojoje salėje (Pilies takas 1, Raudondvaris). Registracija būtina.

Plačiau