LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE18 ENV/DE/000054

LIFE CLEANAIRMM - švarūs energijos tiekimo įrenginiai statybose ir miesto priežiūroje

Bendras projekto "LIFE CLEANAIRMM" tikslas yra pasiekti reikšmingą vietinės statybos ir ekologiškos priežiūros išmetamųjų teršalų kiekių sumažėjimą miesto vietovėse ir pakeisti kuro varomus generatorius (dyzeliną/benziną), kurie priklauso nereguliuojamų mašinų klasei.

Daugiau