LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE17 ENV/ES/000329

LIFE ReNaturalNZEB - nulinės energijos pastatai

Projekto LIFE ReNaturalNZEB tikslas - pademonstruoti nulinės energijos pastatų sprendimus, susijusius su ES statybos standartu, reikalaujančiu išskirtinai aukšto energinio naudingumo. Ispanijoje ir Portugalijoje dešimtyje statomų ar rekonstruojamų pastatų bus sumažinti anglies pėdsakai ir statybos sąnaudos, statybines medžiagas pakeičiant aplinką tausojančiomis alternatyvomis.

Daugiau