LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE18 ENV/NL/000339

LIFE PULPCYCLE - gėrimų dėžučių (UBC) ir daugiasluoksnių puodelių perdirbimas

Projekto „LIFE PULPCYCLE“ tikslas yra pademonstruoti naują požiūrį ir verslo modelį perdirbant panaudotas gėrimų dėžutes ir daugiasluoksnius puodelius (UBC ir P).

Daugiau