LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE18 ENV/BE/000368

Life PlasPLUS - termoplastikų perdirbimas į aukštos kokybės žaliavas

Projekto „LIFE PlasPLUS“ metu bus siekiama pateikti sprendimą dėl ekonominių termoplastikų ir šalutinių produktų atkūrimo, pradedant heterogeninėmis mišriomis plastikinėmis žaliavomis (ELV ir EEĮ atliekomis) ir gaunant aukštos kokybės žaliavas automobilių ir EEĮ sektoriams.

Daugiau