LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

LIFE05 NAT/D/000152

Kuršių marios su Nemuno žiotimis ir mažesniųjų intakų žiotimis yra tipiškas lagūnų su jas supančiomis buveinėmis pavyzdys. Šiose pamario pievose apsistoja įvairios rūšys migruojančių paukščių. Deja, dauguma vertingų lagūnų suformuotų gamtinių buveinių nyksta: pamario pievos nešienaujamos apauga nendrynais, Kuršių marios tampa eutrofikuotomis. Norint išsaugoti šias gamtines buveines reikia imtis skubių veiksmų.

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Projekto partneris LietuvojeLietuvos gamtos fondas.

Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu. Pievų priežiūra vykdyta vietinių ūkininkų, o ganymo bei šienavimo rėžimas taikytas tik antrąją vasaros pusę bei rudenį, kuomet paukščių vados jau būna išvestos. Be čia perinčių pakrančių paukščių, projektu buvo pagerinta ir šiose teritorijose gyvenančių varliagyvių populiacijų būklė, šalinti invaziniai augalai, pavyzdžiui, gausiai išplitę erškėčių Rosa rugosa sąžalynai.

Saugant lagūnas buvo remtasi projekto partnerių švedų patirtimi. Būtent dėl savo tarptautiškumo ir pritaikytų įvairių priemonių, šis projektas pasižymi didele parodomąja verte bei atkartojamumu su pakrančių buveinėmis susijusiems projektams, kas yra itin svarbu LIFE programoje.

Projekto aprašas