BIOAGRO - naujas metodas siekiant sumažinti šiltnamio dujų ir atliekų susidarymą žemės ūkio sektoriuje

LIFE06 ENV/S/000517

BIOAGRO metodo sukūrimo projektas buvo vienas iš keturių 2010 m. Europos Sąjungos LIFE programos aplinkos projektų, išrinktų „geriausiais iš geriausių“. 2006–2009 m. Švedijoje vykdytas projektas, kurio biudžetas buvo 5.226.500 €, siekė sukurti efektyvų metodą, kuriuo būtų panaudojami grūdai ir grūdų atliekos, sėklų atliekos bei žolė gaminant granules kaip ekologišką biokurą. Tokiu būdu būtų visiškai atsisakoma iškastinio kuro bei elektros pastatams apšildyti.

Projekto metu buvo sukurta pilnai veikianti granulių produkcijos gamykla, kuri buvo paleista veikti 2008 m. Švedijoje. BIOAGRO metodas buvo tobulinamas, kol buvo galima efektyviai panaudoti įvairios sudėties ir svorio žemės ūkio atliekas. Po proceso likę pelenai taip pat gali būti panaudoti žemės ūkio produkcijoje. Pagaminta energija deginant granules bandomajame sėklų ūkyje buvo naudojama pastato šildymui bei sėklų džiovinimui.

Projekto sėkmė rodo, kad šis metodas galėtų būti sėkmingai naudojamas visame Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriuje siekiant pakeisti iškastinį kurą. Pilnai įgyvendintas metodas galėtų sumažinti šiltnamio dujų išsiskyrimą 10 proc. Švedijoje bei 2,5 proc. Europos Sąjungoje. Be sėkmingo BIOAGRO metodo sukūrimo, didelis dėmesys projekto metu taip pat buvo skiriamas visuomenės informavimui: dalyvauta 25 - iose konferencijose ir seminaruose, publikuoti straipsniai spaudoje. 

Projektas buvo apdovanotas už socialinio ir ekonominio vystymosi inovatyvumą bei 2010 m. pripažintas vienu iš keturių “geriausi iš geriausių” LIFE programos aplinkos projektų.  

Projekto aprašas