Ispanijos lūšies apsauga ir reintrodukcija Andalūzijoje, Ispanijoje

LIFE06 NAT/E/000209

Ispanijos lūšis yra labiausiai nykstantis plėšrusis žinduolis Europoje. Iki XIX a. ši katinių šeimos rūšis buvo randama visuose Ispanijos ir Portugalijos regionuose, bet XX a. pabaigoje dėl buveinių nykimo ir europinio triušio epidemijos, Ispanijos lūšių populiacija taip sumažėjo, kad Ispanijoje beliko 100 individų. Situacija šiek tiek pagerėjo po LIFE projekto „Lince Andalucía – Ispanijos lūšies populiacijos atstatymas Andalūzijoje“ (LIFE02 NAT/E/008609), tačiau individų kiekis vis tiek neviršijo 190 – ies. Iki projekto ši rūšis buvo apibrėžta kaip „grėsmingai nykstanti“ pagal Tarptautinę Raudonąją knygą.   

2006 – 2012 m. Europos Sąjungos finansuotu LIFE projektu „Reintroducción Lince Andalucia – Ispanijos lūšies apsauga ir reintrodukcija Andalūzijoje, Ispanijoje“ buvo siekiama sukurti išsamią Pasaulinę Ispanijos lūšies apsaugos strategiją tam, kad būtų stabilizuota esama lūšių populiacija Ispanijoje, padidintas individų skaičius ir buveinių teritorijos, sukurtas susisiekimas tarp sub – populiacijų ir padidinta genetinė įvairovė populiacijose. ES finansuoto projekto biudžetas yra 25,971,489.00 € (ES įnašas 9,869,166.00 €).

Didelis iššūkis projekto metu buvo įvykdyti pirmą nelaisvėje veistų ir užaugintų lūšių introdukciją į laukinę gamtą. Be to, buvo siekiama sukurti pastovią europinių triušių populiaciją visose lūšies pasiskirstymo ir būsimos introdukcijos vietose. Taip pat, buvo užsibrėžtas tikslas vykdyti didelę visuomenės informavimo kompaniją taip siekiant sumažinti grėsmes lūšių išlikimui.  

Projektu sėkmingai padidintos (lūšių padaugėjo iki 326) ir išplėstos Ispanijos lūšies populiacijų ribos, sumažinta buveinių fragmentacija. Ispanijos lūšis pagal Tarptautinę Raudonąją knygą iš „grėsmingai nykstančios“ tapo „nykstančia“. Siekiant pagerinti lūšies paplitimo teritorijos valdymą, buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų, medžiotojų asociacijų. Taip pat imtasi tokių priemonių kaip galvijų skaičiaus mažinimas, kompensacijų už lūšių padaromą žalą skyrimas, šėryklų ir gėrimo stočių lūšims įrengimas, kelių ir takų pritaikymas. 

2016 m. šis projektas išrinktas vienu iš dviejų geriausių LIFE gamtos projektu per 25 – erius LIFE programos gyvavimo metus.

Projekto aprašas