LIFE BaltInfoHaz - išmoningai apie pavojingas chemines medžiagas ir jų žalą

LIFE10 INF/EE/000108

Nors dirbtinės sintetinės medžiagos yra plačiai naudojamos kaip priedai įvairių gaminių kokybei pagerinti, apie jas vartotojai žino vis dar nepakankamai. O pavojingos cheminės medžiagos, patekusios į aplinką, joje išlieka labai ilgai, daugybė jų neskyla ir gali nukeliauti didžiulius atstumus. Dėl savo pigumo ir unikalių savybių, šios medžiagos mums gali atrodyti reikalingos dėl jų suteikiamo patogumo. Dėl pavojingų medžiagų poveikio gali atsirasti įvairių sveikatos sutrikimų. Kai kurios iš šių medžiagų kaupiasi mūsų organizme, sutrikdydamos įprastas hormonų funkcijas.

Į šią problemą buvo atkreiptas dėmesys LIFE projekte „BaltInfoHaz“. Šiame informaciniame, NVO BEF-Estija koordinuojamame LIFE 2011-2015 m. projekte „Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse (BaltInfoHaz)“, kaip partneriai dalyvauja ir Lietuvos atstovai – BEF-Lietuva. Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti Baltijos šalių vartotojų poreikį produktams, kurių sudėtyje nebūtų pavojingų medžiagų ir tokiu būdu būtų sumažintas jų poveikis tiek žmonių sveikatai, tiek aplinkai.

ES LIFE informaciniai projektai išsiskiria savo mastu – jie turi apimti didesnį nei vietinį lygmenį ir dažniausiai pasižymi įsimintinomis viešinimo/informavimo kampanijomis. Štai projektas BaltInfoHaz didelį dėmesį skyrė trumpiems animaciniams informavimo filmukams apie pavojingų cheminių medžiagų naudojimą kasdieniuose produktuose, kurių įvairiomis temomis sukurta net 20. Projekto informavimo kampanija pasiekė 1 mln. gyventojų Baltijos šalyse: ne tik plačiąją visuomenę, bet ir asmenis, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su pavojingomis medžiagomis, tokius kaip grožio, automobilių taisymo, dažų industrijose dirbančius žmones.

Kitos informacinio projekto veiklos apėmė oro, kraujo ir produktų tyrimus, siekiant juose ištirti pavojingas chemines medžiagas, taip pat lobizmą, siekiant griežtesnio pavojingų cheminių medžiagų reguliavimo. 

Projekto aprašas