Karvės mieste – saugomoms pajūrio pievoms atkurti

LIFE10 NAT/EE/000107

Pernu miestas yra tituluojamas Estijos vasaros sostine, tačiau didelis lankytojų skaičius bei investicijų stoka sukuria sunkumų siekiant atkurti pajūrio pievų buveines. Čia gausiai paplitusios borealinės Baltijos jūros pakrančių pievos yra įrašytos į ES Buveinių Direktyvos I priedą kaip „Bendrijos svarbos natūrali buveinė, kurios apsaugai būtina steigti specialias saugomas teritorijas“. 

Siekiant sutvarkyti šias buveines, 2012-2016 m. Pernu mieste, Estijoje, buvo vykdomas ES LIFE projektas URBANCOWS. Jau pasibaigę LIFE projektai, susiję su pajūrio pievų buveinių atkūrimu, parodė, kad ekonomiškai efektyviausias atkūrimo būdas yra pievų ganymas kartu su nendrių pjovimu. Pernu pakrantės pievos apaugo nendrėmis, kai 1970-1980 m. čia buvo nustota ganyti gyvulius. Jų pjovimas paskutinius dešimt metų nebuvo sėkmingas ir iki LIFE projekto nendrės vis dar dominavo šioje buveinėje.

Nepaisant miesto aplinkos, buvo nuspręsta, kad yra būtina grąžinti ganymą. Pajūrio pievos yra išsidėsčiusios labai arti viešojo paplūdimio bei kurorto centro. Toks metodas yra keliantis nemažai iššūkių bei reikalaujantis investicijų, kurios iki šiol nebuvo prieinamos.

Projektu siekiama pagerinti pajūrio pievų bei rūšių aplinkosauginį statusą. Projekto metu įrengti apžvalgos bokštai su virš šlapių pajūrio pievų besidriekiančiais 3 km ilgio mediniais pažintiniais takais. Nuo nendrių ir kitos augalijos išvalyta buveinė (220 ha) atsivėrė puikiais vaizdais, kasmet čia paleidžiami ganytis mėsiniai galvijai - karvės, kurios ganymu palaiko šių pievų būklę. Kadangi atkurta buveinė yra išsidėsčiusi patogioje vietoje, pažintinius takus aplanko tiek poilsiautojai, tiek mokyklinės grupės.   

Projekto vykdytojai pasidalino praktinėmis projekto įgyvendinimo istorijomis apie iššūkius bendradarbiaujant su vietine bendruomene. Vykdytojai džiaugiasi, kad iš pradžių priešiškai nusiteikusi vietinė bendruomenė buvo įtikinta projekto reikalingumu ir nauda. Buvo vykdomi vandens tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar ganomi galvijai kenkia vandens kokybei. Paaiškėjus, kad neigiamo poveikio nėra ir pamačius sutvarkytą buveinę, vietiniai gyventojai patys pradėjo saugoti teritoriją nuo pažeidėjų ir pranešti apie apgadintus objektus.

Projekto aprašas