oLIVE-CLIMA - nauja alyvuogių derliaus valdymo praktika, orientuota į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą

LIFE11 ENV/GR/942

Žmonių veikla prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) lygio padidėjimo atmosferoje. Žemės ūkis paprastai laikomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų šaltiniu, tačiau tinkama žemdirbystės praktika padidina augalų gebėjimą surinkti tokias dujas ir pašalinti jas iš atmosferos. Šią situaciją galima pakeisti taip, kad dirbama žemė taptų anglies atsargų kaupimo vieta. Alyvuogių auginimas finansine, socialine ir ekologine prasme laikomas viena reikšmingiausių žemės ūkio veiklų Graikijoje. 

Projektu „oLIVE-CLIMA“ buvo siekiama išmėginti naują medžių pasėlių auginimo praktiką, kad būtų rasta ekonomiškai efektyvi priemonė klimato pokyčiams švelninti ir prie jų prisitaikyti. Graikijos alyvuogių auginimo vietovėse buvo ištirtas šių vietovių potencialas surinkti daugiau anglies dirvožemyje ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Siekiant nustatyti geriausią ūkininkavimo praktiką, kurios dėka augalai suvartoja daugiau anglies dioksido, bendradarbiaujant su trim ūkininkais, buvo peržiūrėta socialinė ir ekonominė veikla: nuo standartinės praktikos iki naujoviško, aplinkai jautraus ūkininkavimo. Siekdamas pakeisti dirvožemio organinių medžiagų praradimo, dirvožemio erozijos ir dykumėjimo tendencijas, projektas įgyvendino priemones, padidinančias organinių medžiagų kaupimąsi. Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir kitą poveikį aplinkai augalininkystės metu, buvo naudojamos priklausomybę nuo neorganinių trąšų mažinančios priemonės.

Projekto metu ūkininkams buvo pateiktos metodikos, kurios didina biologinę įvairovę, mažina anglies dioksido išmetimą iš dirvožemio ir yra tinkamos ekologiniam žemės ūkiui. Projektas ūkininkams parodė, kad aplinkai palankus žemės ūkis gali būti veiksmingesnis, jo sąnaudos mažesnės. Buvo parengtas lengvai išmatuojamų rodiklių rinkinys. Galutinis tikslas buvo projektų rezultatų įtraukimas į nacionalinę aplinkos ir žemės ūkio politiką bei įstatymus.

Projektas „oLIVE CLIMA LIFE“ buvo vykdomas penkerius metus 120 alyvuogių giraičių, suskirstytų į 3 Graikijoje esančias bandomąsias vietas, pasižyminčias skirtingomis savybėmis. Buvo įtrauktos šios organizacijos: Nileas ūkininkų organizacija, Pezos kooperatyvų sąjunga, Merabello kooperatyvų sąjunga, ELGO DIMITRA institutas. Projektas „oLIVE-CLIMA“ pasiekė visus savo tikslus ir viršijo lūkesčius. Jo metu buvo įsitikinta, kad alternatyvūs ūkininkavimo metodai panaikina dirvožemio organinių medžiagų praradimą ir gali surinkti atmosferos anglies dioksidą, taip prisidedant prie ES klimato kaitos švelninimo politikos įgyvendinimo. Papildomos naudos galima pasiekti, jei organinė anglis grąžinama atgal į alyvuogių sodus iš karto panaudojant susmulkintas nugenėtas šakeles arba po jų kompostavimo. Rezultatai parodė, kad bandomųjų alyvuogių sodų ekosistemos grynasis anglies balansas yra iki 1,3 tonos anglies dioksido kvadratiniame metre per metus. Bandomuosiuose sklypuose taip pat padidėjo dirvožemio derlingumas, biologinė įvairovė, išaugo derlius. Išaugęs derlius ypač aktualus norint įtikinti ūkininkus naudoti ekologiškus metodus. Padidėjęs derlius ir (arba) sumažėjusios gamybos išlaidos daro teigiamą socialinį poveikį vietinėms bendruomenėms, priklausomoms nuo alyvuogių aliejaus gamybos. Panašios naudos galima tikėtis atkartojant projektą kituose Viduržemio jūros regionuose, turinčiuose panašias socialines ir ekonomines ypatybes.

Rezultatais buvo dalijamasi su ūkininkų organizacijomis ir politikos formuotojais nacionaliniu ir ES lygiais. 2017 m. Žemės ūkio tyrimų departamento institute buvo suorganizuoti keturi seminarai, sulaukę didelio pasisekimo ir atgarsio, Šiaurės, Centrinėje ir Pietų Graikijoje bei Italijoje, kuriuose taip pat dalyvavo Graikijos žemės ūkio organizacijos „DIMITRA“ atstovai, projekto partneriai, siekiant šviesti ūkininkus apie oLIVE-CLIMA auginimo praktiką. Buvo sukurti 5 demonstraciniai vaizdo įrašai apie projekto gerąją patirtį.

Projektas „oLIVE CLIMA LIFE “ buvo skirtas pabrėžti alyvmedžių galimybes remti klimato kaitos švelninimo pastangas, įgyvendinant keletą priemonių, skirtų padidinti anglies absorbavimą iš atmosferos ir nemažą jo dalį sulaikyti dirvožemyje ir alyvmedžių kamienuose. Projekto veiksmai, susiję su nugenėtų alyvų medienos smulkinimu ir jos pasiskirstymu alyvuogių giraitės dirvožemyje, tiesiogiai arba po kompostavimo, turi tiesioginę naudą alyvmedžių giraitėms, ūkininkui ir aplinkai. Ministerija, atsižvelgdama į šio veiksmo įgyvendinimo naudą, nusprendė suteikti finansinę paskatą pagal naujausią nacionalinę kaimo plėtros programą. Taigi ūkininkai gali gauti finansavimą mašinoms, skirtoms medžių smulkinimui, įsigyti ir gali gauti subsidijas už medienos smulkinimą viename ha, įsipareigodami tai taikyti 5 metus.

2019 m. tapo geriausiu LIFE programos projektu Klimato kategorijoje (angl. LIFE Award for Climate Action).

Projekto aprašas