LIFE+ SmartPV - ekonomiškai efektyvaus elektros tinklo sukūrimas Kipre

LIFE12 ENV/CY/000276

Energijos gamintojai susidūria su dviem tarpusavyje susijusiomis universaliomis problemomis ir iššūkiais. Pirmasis susijęs su per dideliu ir netvariu tradicinio iškastinio kuro naudojimu, o antrasis - dėl tvarių energijos šaltinių, ypač saulės energijos, skverbties į daugelio šalių energijos rūšių derinį. Sparčiai didėjantis pasaulinis energijos poreikis ir suvartojimas kainuoja labai brangiai, nes sąlygoja daugybę problemų, tokių kaip klimato atšilimas, biologinės įvairovės ir natūralių buveinių mažėjimas, žmonių sveikatos problemos. Nors reikia rasti tvaresnių energijos gamybos būdų, jie neturi kliudyti ekonomikos augimui ir plėtrai ar daryti neigiamą poveikį gyvenimo kokybei. Saulės energijos potencialas dar nėra iki galo išnaudotas net tokiose šalyse kaip Kipras, kur saulės energija yra aukšta (> 2 000 kWh/m2). Fotoelektros technologijos gali padėti pasiekti ambicingus tikslus, susijusius su atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies padidinimu Europos energijos rūšių derinyje, taip pat pagerinti Europos energijos tiekimo saugumą.

Projektas „LIFE+ SmartPV“ buvo sukurtas siekiant pademonstruoti ekonomišką ir aplinkai draugiškesnį elektros tinklą Kipre ir Europoje. Bandymuose dalyvavo 300 vidaus vartotojų, t.y. 300 vietinių vartotojų ir gamintojų, ant jų stogų buvo sumontuoti saulės elementai ir įrengti nuotoliniu būdu valdomi intelektualieji skaitikliai. Be to, buvo naudojamas 17 meteorologinių stočių tinklas, kad būtų galima numatyti energijos kiekius. Sukūrus ir optimizavus tokį decentralizuotą tinklą, saulės energija tapo ekonomiškesne ir padidėjo atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis Kipro energijos rinkoje. Tai buvo esminis žingsnis įgalinant šalį visapusiškai prisidėti prie ES klimato kaitos švelninimo tikslų 2030 m. Žinios, įgytos optimizuojant paklausos valdymą ir dinamiškus tarifus Kipre, bus naudojamos kuriant optimalią politiką kitose ES šalyse. 

Projektas LIFE+ SMARTPV Kipre sėkmingai sukūrė 292 saulės energijos „vartotojų“ tinklą, naudojantį intelektualiuosius skaitiklius, kuriems taikomi dinamiški tarifai. Projekto metu anglies dvideginio išmetimai buvo sumažinti 800 tonų. Buvo apskaičiuota, kad visiškai įdiegus paklausos valdymą būtų galima sumažinti išmetamą CO2 kiekį 0,375 tonos už kiekvieną pagamintą MWh. Naudojant išmanųjį matavimą, šį kiekį galima būtų padidinti iki 0,417 tonos už pagamintą MWh. Poveikis būtų dar didesnis, jei energijos kaupimo sistema būtų integruota į decentralizuotą tinklą. Matavimo įrankis ir bandomojo saulės tinklo duomenys yra naudojami sprendimų priėmėjų, siekiant paremti platesnį poreikio valdymo sistemų įgyvendinimą. Dėl šio LIFE projekto kompetentingos institucijos atnaujino dinaminį tarifų modelį ir išplėtė jį visiems saulės kolektorių savininkams šalyje. Tai atitinka tvarumo plano, įtraukto į projekto pasibaigusį LIFE planą, tikslus. 

Pagrindinių kompetentingų institucijų, kaip susijusių naudos gavėjų, įtraukimas į projekto įgyvendinimą buvo svarbus projekto sėkmei, tai patvirtino ilgalaikį teigiamą poveikį. Pažangusis tinklo matavimas gali būti pakartotas kitose šalyse, ypač kai tai derinama su buitinėmis energijos kaupimo priemonėmis. Panašias schemas galima įdiegti ir kitur, pradedant bendradarbiavimu su energetikos įmonėmis ir kompetentingomis institucijomis, baigiant atitinkamų priemonių nustatymu ir saulės baterijų savininkų mokymu apie tinklo apskaitą, energijos taupymo praktiką ir energijos valdymą. Kipro universitetas pateikia projekto „SmartPV“ rezultatus bendradarbiaudamas su Europos jungtiniu tyrimų centru, kuris bus naudojamas peržiūrint Kipro energetikos politiką, siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį mišinyje, atsižvelgiant į ES klimato kaitos švelninimo tikslus. Projekto metu gautos žinios taip pat gali būti panaudotos siūlomame išplėstinės matavimo infrastruktūros projekte, kurio tikslas – intelektualųjį matavimą pritaikyti visame Kipre.

Šis projektas 2019 m. buvo nominuotas tarp LIFE geriausiųjų projektų ir surinko daugiausiai Europos piliečių balsų.

Projekto aprašas