LIFESURE - inovatyvaus ekologinio asfalto gamyba

LIFE12 ENV/ES/000072

2005 m. 76 proc. visų Vakarų Europos gyventojų arba 141 mln. žmonių, gyveno miestuose. Prognozuojama, kad iki 2030 m. šis skaičius išaugs iki 81,7%. Vienas pagrindinių didesnio gyventojų skaičiaus miesto erdvėse padarinių yra padidėjusi miesto transporto tinklų paklausa. Valdžia susiduria su iššūkiu suderinti vis augantį transporto poreikį su miestų tvarumu. Padidėjęs transporto priemonių skaičius paprastai susijęs su aplinkosaugos problemomis, tokiomis kaip oro ir triukšmo tarša, kurios turi didelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir gerovei. Kelių tiesimas kelia keletą specifinių aplinkosaugos iššūkių. EBPO skaičiavimais, kiekvienam dviejų juostų kelio kilometrui reikia 10000 m3 užpildo ir daug iškastinio kuro. Taigi kelių tiesimas yra susijęs su žaliavų sunaudojimu ir daugybės oro teršalų, įskaitant kietąsias daleles (KD), azoto oksidus (NOx), sieros oksidus (SOx), anglies monoksidą (CO), lakiuosius organinius junginius (LOJ), policiklinius aromatinius angliavandenilius (PAH) ir anglies dioksidą (CO2).

Projektu "LIFESURE" buvo siekiama iki minimumo sumažinti gamtinių išteklių sunaudojimą tiesiant kelius, sukuriant ir pademonstruojant inovatyvios technologijos ekologinio asfalto gamybos vietoje efektyvumą. Projekto tikslas - sukurti asfalto gamyklos prototipą, kuri regeneruotą asfalto dangą (toliau-RAP) naudotų kaip žaliavą. Projekto metu buvo įsitikinta, kad ši technologija techniškai įmanoma, ekonomiška ir dar tvaresnė nei esamos technologijos.

Projekto naudos gavėjai gamino pusiau šiltą ekologiškų asfaltų mišinį santykinai žemoje temperatūroje (CEDEX bandymo kelio įvertinimas parodė, kad ekologiniai asfaltai nebuvo tokie ilgalaikiai kaip įprastas karštas asfalto mišinys, jie buvo tvirtesni ir mažiau lankstūs), o rezultatai, gauti iki projekto pabaigos,  kai vertinimas buvo atliktas Madrido gatvėje, parodė, kad nebuvo reikšmingų skirtumų tarp dviejų LIFESURE ekologinių asfaltų (100% ir 70% RAP) ir įprasto karšto mišinio asfalto. Bandymų metu buvo įsitikinta, kad „LIFESURE“ ekologinius asfaltus techniškai įmanoma naudoti miesto keliuose.

Projekto naudos gavėjai taip pat parengė ekonominį vertinimą, kuriame padaryta išvada, kad „LIFESURE“ ekologinius asfaltus gaminti yra pigiau nei įprastus asfaltus. Gyvenimo ciklo vertinimas taip pat atskleidė, kad ekologiški asfaltai LIFESURE yra efektyvesni anglies išmetimo atžvilgiu. Tinkamesnių ekonomiškai efektyvių eko-asfaltų, kurie yra tvaresni nei esami karšto asfalto mišiniai, techninio pagrįstumo įrodymas užtikrina, kad projekto rezultatai turi labai didelį atkartojimo potencialą. Kalbant apie naudą aplinkai, „LIFESURE“ technologija leidžia gaminti asfalto mišinius su mažesnėmis energijos sąnaudomis.

Projektas yra susijęs su ES ir nacionaline atliekų mažinimo, žiedinės ekonomikos ir klimato kaitos švelninimo politika. Tuo tikslu projekto komanda parengė perdirbtų asfaltų naudojimo reguliavimo gaires ir rekomendacijas. Jie taip pat atliko tyrimą, skirtą standartizuoti LIFESURE ekologinių asfaltų naudojimą, ir parengė rekomendacijas, kuriose įtraukti perdirbtų asfaltų atrankos kriterijai, tinkantys žaliesiems viešiesiems pirkimams. Projekto teikiama socialinė nauda - tvaresni keliai ir miestai mažinant išmetamą ŠESD kiekį. Piliečiams tai taip pat bus naudinga, nes kelių tiesimas / remontas bus greitesnis naudojant LIFESURE technologiją, o kelių uždarymo laikas bus trumpesnis. Kelių tiesimo darbuotojams taip pat bus naudingos geresnės darbo sąlygos, nes jie dirbs su pusiau šiltais mišiniais.

Projekto aprašas