WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

LIFE12 NAT/IT/000807

Dėl pagerėjusių ekologinių sąlygų Vakarų Europoje vėl atsigauna vilkai. Laukinių gyvūnų valdytojams dabartinė natūrali vilkų plėtra Alpėse yra nemažas iššūkis siekiant sumažinti konfliktus tarp vilkų ir žmonių. Svarbu atsižvelgti į didelį žmonių tankumą ir didelį vilkų buveinių išsiskaidymo lygį tam tikrose vietovėse. Alpių regiono valdyme trūksta suderinamumo. Be to, siekiant užtikrinti ilgalaikį vilkų populiacijos išlikimą, reikalingos apsaugos priemonės. 

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinį vilkų išsaugojimą Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Projekto „WolfAlps“ dėka pavyko apjungti dvi Alpių vilkų (Apeninų ir dinarų) populiacijas. Tai strategiškai svarbu rūšių išsaugojimui. Taip projektas tapo moksliniu atskaitos tašku Alpių vilkų populiacijai Italijoje ir Slovėnijoje. Projekto laikotarpiu vilkų gaujų skaičius išaugo nuo 23 iki 46 (o plotas išaugo nuo 13 600 km2 iki 15 600 km2). Projektas apibrėžė naujus bendrus, standartizuotus metodus ir kriterijus, leidžiančius veiksmingai stebėti vilkus bei valdyti vilkų ir žmonių konfliktus Alpėse. Standartai buvo veiksmingai taikomi įvairiose administracinėse Italijos ir Slovėnijos institucijose. Apie 512 projektų dalyvių 46 Italijos ir Slovėnijos Alpių įstaigose surinko daug duomenų palyginimui. Jie naudojo neinvazinius metodus, įskaitant sniego stebėjimą, vilkų gaudymą, biologinių mėginių genetinę analizę ir specialius spąstus. Projektas taip pat prisidėjo prie Italijos vilko nacionalinio veiksmų plano kūrimo, todėl Pjemonto regione buvo sukurtos ir patvirtintos konkrečiai rūšiai būdingos 11 vietovių apsaugos priemonės. Numatyti struktūrizuoti įsipareigojimai, draudimai ir gera praktika, kuri bus tinkama naudoti ir po projekto pabaigos. Be to, projekto metu parengtos Alpių vilkų populiacijos valdymo ir išsaugojimo gairės tinkamos taikyti ir kitose šalyse. Projektas prisidėjo prie ūkininkų informavimo apie tai, kaip svarbu naudoti tinkamas apsaugos priemones, kad gyvuliai būtų apsaugoti nuo vilkų išpuolių.

Projekte siūlomi 2014–2020 m. Veneto ir Lombardijos regionų kaimo plėtros planų (KPP) pakeitimai, kuriuose numatytos konkrečios prevencijos priemonės. Jei šios KPP priemonės bus patvirtintos, regionuose bus paskelbtas kvietimas skirti 200 000 eurų žalos prevencijos įrangai įsigyti. Projektas parodė, kad išsaugojimo veikla gali būti sėkminga, kai kartu pateikiama ekspertų komunikacijos strategija. Šiuo tikslu daugiau nei 17 000 žmonių dalyvavo plačioje kampanijoje, kuria siekiama išsaugoti vilkus Alpėse.

2019 m. tapo geriausiu LIFE programos projektu Gamtos kategorijoje (angl. LIFE Award for Nature).

Projekto aprašas