LIFE+ WHEYPACK – pakuočių gamyba iš išrūgų

LIFE13 ENV/ES/000608

AINIA – pelno nesiekiantis tyrimų ir technologių centras Valensijoje, Ispanijoje, kuris kasmet įgyvendina apie 25 europinius projektus, tarp jų – ir LIFE. Šiame technologijų centre 2017 m. apsilankiusioms Lietuvos ir Estijos LIFE delegacijoms buvo pristatomi įvairūs vykdomi ar jau pasibaigę LIFE projektai.

Plastiko atliekos yra auganti aplinkosauginė problema pasauliniu mastu. Iš naftos gaminamas mažai kainuojantis plastikas naudojamas ir gaminant 99 % maisto pakuočių. Šis plastikas nėra perdirbamas, apie 50 % naftos kilmės plastiko vis dar šalinama sąvartynuose. Problemą galėtų išspręsti išrūgų panaudojimas pakuočių gamybai. 1 tonai sūrio pagaminti susidaro 9 tonos išrūgų – apie 50–75 mln. tonų išrūgų Europoje per metus.      

2014–2017 m. vykdomo LIFE+ WHEYPACK projekto tikslas – pademonstruoti biologiškai suyrančių maisto pakuočių, pagamintų iš išrūgų gaunamo PHB, aplinkosauginę ir sociologinę–ekonominę naudą. Projektu išbandytos šios technologijos: iš išrūgų mikrobinės fermentacijos būdu gaunamas PHB, kuris panaudotas dalinai perdirbamų maisto pakuočių gamybai. Yra išmatuotas šiltnamio dujų susidarymas ir kiekis palygintas su tradicinio iš naftos gaminamo plastiko gamybos būdu. Taip pat įvertintas ir palygintas energijos bei vandens sunaudojimas.  

Projekte pritaikyti žiedinės ekonomikos principai, išanalizuotos galimybės šią pilotinę technologiją paversti pramonine. Projektui įgyvendinti surinkti partneriai iš dviejų technologinių centrų, pieno bei pakuotės pramonės.

Projekto aprašas