LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

LIFE13 ENV/ES/000665

Europoje vyraujančiam augalų apsaugos modeliui būdinga kenkėjų, ligų ir piktžolių cheminė kontrolė. Tai kenkia faunai ir florai, užteršia dirvožemius bei upes. Tačiau pesticidų naudojimas vis dar yra paprasčiausias ir pigiausias pasėlių apsaugos technologinis sprendimas. Ūkininkams trūksta žinių apie šių produktų keliamą pavojų aplinkai ir alternatyvių metodų egzistavimą bei perspektyvumą. ES direktyva (2009/128/EB) reglamentuoja pesticidų naudojimą, nustatant tvarų jų naudojimo pagrindą. Atsižvelgiant į tai, Ispanija kartu su kitomis ES šalimis parengė nacionalinį veiksmų planą (NPP), skirtą užtikrinti, kad būtų laikomasi ES direktyvos, tačiau jos įgyvendinimas vis dar nemenkas iššūkis.

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM. Projekto metu buvo siekiama suprojektuoti ir įgyvendinti IPM modelius trijuose skirtinguose ​​ūkiuose - vaisių auginimo, vynuogynų, daržovių auginimo ir ekstensyvaus augalų auginimo - ir drėkinamose, ir nuo lietaus maitinamose žemėse. Buvo sukurtas „Kultūros vadovas“, kuriuo buvo siekiama informuoti ūkininkus apie tinkamiausius IPM veiksmus, skirtus įvairių rūšių kenkėjams išvengti. Taip pat buvo sukurtas plataus įspėjimo apie kenkėjus taškų tinklas, siekiant įspėti ūkininkus ir padėti užkirsti kelią kenkėjų plitimui. Visa sukaupta informacija buvo integruota į internetinę ūkininkams skirtą GIS sprendimų priėmimo priemonę, kuri buvo išbandyta ir patikrinta 200 ūkių.

LIFEAGROINTEGRA projektas pademonstravo integruotojo kenkėjų valdymo priemonių (IPM) techninį ir ekonominį įgyvendinamumą, siekiant sumažinti cheminių augalų apsaugos produktų naudojimą Ispanijos Navaros regiono ūkiuose bent 30 proc., tačiau įgyvendinant projektą pavyko sumažinti vidutiniškai 45 proc. Projekto metu sukurta „Kenkėjų stebėjimo ir perspėjimo sistema“ („EA AGROintegra“) siūlo paramą ūkininkams tobulinant pasėlių apdorojimą ir naujoviškų IPM metodų naudojimą. Projekte dalyvavo žemės ūkio maisto pramonė ir žemės ūkio kooperatyvai, kuriems pavyko įsitikinti, kad tai yra sėkmingas ūkininkų ir technologų bendradarbiavimo metodas. Buvo įgyvendinta susijusi sprendimų palaikymo priemonė (HAD AGROintegra), sujungta su ankstesnio LIFE projekto metu sukurta sistema („sigAGROasesor“), kuri padės ūkininkams atrasti tinkamiausius ir ekologiškiausius metodus.

Projektas yra novatoriškas. GIS naudojimas leidžia tiksliai atvaizduoti žemės ūkio paskirties sklypą ir žemėlapyje pateikti įvairią informaciją. Modeliai ir sprendimų palaikymo priemonės naudoja inovatyvią programinę įrangą, galinčią modeliuoti pasėlių vystymąsi, trąšų poreikį ir galimą derlių bei pasėlių kenkėjų žalos riziką. Projekto įrankiai turi atsekamumo ir didelių duomenų valdymo galimybes.

Iš viso 70 mokymų dalyvavo 6466 žmonės, tame tarpe daugiau kaip 1300 ūkininkų ir daugiau nei 1000 žemės ūkio technologų buvo specialiai apmokyti naudotis projekto įrankiais. Tai rodo, kad susidomėjimas Navaros žemės ūkio sektoriuje taikomais IPM metodais yra didelis. Kadangi IPM metodų pritaikomumas yra platus, didėja kvalifikuotų specialistų paklausa, dėl to, tikėtina, bus sukurta naujų darbo vietų.

Pagrindinis metodo taikymo iššūkis - didelis informacijos kiekis, kurį reikia surinkti ir apdoroti per trumpą laiką bei nuolatiniai pesticidų klasifikavimo taisyklių pokyčiai. Įgyta patirtis parodė, kad reikia stiprinti „AGROintegra“ paslaugų derinimą su ES žemės ūkio politika (pvz., BŽŪP, KPP), taip pat gilinti ūkininkų ir technologų žinias naujų IPM metodų klausimais, stiprinti bendradarbiavimą keičiantis informacija siekiant kuo anksčiau nustatyti atsirandančius kenkėjus.

Projekto LIFEAGROINTEGRA rezultatai ūkiuose buvo labai reikšmingi nustatant būtinas pradines investicijas naujų IPM technologijų įgyvendinimui ir jų efektyvumo įvertinimui lyginant su tradicine sistema. Tai taip pat išryškino sunkumus, susijusius su jų įvedimu. Tačiau buvo įrodyta, kad plačiai naudojant IPM produktus ir medžiagas vidutinės trukmės laikotarpiu kainos mažinamos. Buvo apsvarstytos perėjimo prie IPM finansavimo priemonės ir jų naudojimo optimizavimo strategijos, kurios gali palengvinti jos įgyvendinimą. Socialiniu požiūriu mažesnis pesticidų naudojimas gali padėti sumažinti riziką, susijusią su jų naudojimu pasėliams, ypač tiems ūkininkams, kurie tiesiogiai naudoja augalų apsaugos produktus, taip pat gali sumažinti pesticidų likučius maiste. 

Projektu remiami Europos bendrijos aplinkos veiksmų programos tikslai, visų pirma pasitelkiant Direktyvą 2009/128/EB dėl tvaraus pesticidų naudojimo, ES teminę dirvožemio strategiją ir bendrosios žemės ūkio politikos aplinkosaugos tikslus. LIFEAGROINTEGRA taip pat padeda pasiekti Ispanijos nacionalinio pesticidų veiksmų plano tikslus.

2019 m. tapo geriausiu LIFE programos projektu Aplinkos kategorijoje (angl. LIFE Award for Environment).

Projekto aprašas