LIFE EBRO-ADMICLIM – prisitaikymas ir klimato kaitos švelninimas Ebro deltoje, Ispanijoje

LIFE13 ENV/ES/001182

Ebro Delta Katalonijoje, Ispanijoje – tarptautinės reikšmės šlapynė ir viena klimato kaitai jautriausių pakrančių Europos Sąjungoje. Teritorijai riziką kelia vandens atsitraukimas pakrantėje, kurį sukelia mažėjančios upių nuosėdos, liekančios baseino rezervuaruose. Pakrantė deltoje per metus atsitraukia apie 10 m, kur 1957-2000 m. taip jau prarasta 150 ha šlapynių. Problemų taip pat kelia ir dėl kylančio jūros lygio žemėjanti deltos padėtis.

2014-2018 m. Ispanijos LIFE projektu LIFE EBRO-ADMICLIM siekiama Ebro deltoje įgyvendinti įvairias bandomąsias klimato kaitos prisitaikymo ir švelninimo veiklas. Bus sukurtas deltai skirtas klimato veiksmų planas. Projekte bus pritaikytas integruotas vandens, nuotėkų ir buveinių (šlapynių ir ryžių laukų) valdymo planas, kad būtų pagerintas teritorijos padėties aukštis, sumažinta pakrantės erozija, padidintas anglies sulaikymas dirvožemyje, sumažintos šiltnamio dujų emisijos ir pagerinta vandens kokybė.

Planuojama atkurti nuosėdų srautus deltoje. Tai bus atliekama didinant nuosėdų kiekį deltoje specialiu būdu panaudojant Tarragonos nuotėkų valymo gamyklos dumblą bei nuosėdas iš Ebro vandens rezervuarų. Didelis dėmesys bus skiriamas ryžių pramonei – itin svarbu sukurti tokią strategiją (pasiūlyti tvaresnius žemės ūkio metodus), pagal kurią savanoriškas šiltnamio dujų emisijų mažinimas gautų ryžių pramonės sektoriaus palaikymą.

Projekto aprašas