LIFE DI-CNG - tiesioginio suslėgtų gamtinių dujų įpurškimo į transporto priemonių variklius ir jo naudos aplinkai demonstravimas

LIFE13 ENV/LU/000460

Transportas šiuo metu išmeta apie 23% viso pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, o transporto priemonių skaičius keliuose nuolat auga. Aplinkosaugos reglamentuose nuolat griežtinami apribojimai išmetamų teršalų kiekiui. 2011 m. Europos laivyno išmetamų teršalų vidurkis siekė 136,6 g CO2/km, tuo tarpu 1995 m. - 186 g CO2/km (net 26,6% mažiau). Tai yra ilgalaikių pramonės pastangų rezultatas. 2015–2019 m. laikotarpiui buvo nustatytas papildomas Europos CO2 tikslas - 130 g/km (EURO6) ir pasiektas jau 2013 m. Nuo 2020 m. naujasis EURO7 reglamentu nustatytas tikslas yra 95 g CO2/km. Tuo pačiu metu Europa ieško alternatyvių kuro šaltinių, tokių kaip suspaustos gamtinės dujos (CNG), kad sumažintų priklausomybę nuo naftos. Tam reikia novatoriškų, efektyvių bei ekonomiškų sprendimų.

Projekto LIFE DI-CNG metu buvo siekiama prisidėti prie švarių kelių transporto priemonių, sukuriant ir pademonstruojant naują įpurškimo technologiją, kuri leis tiesiogiai tiekti suspaustas gamtines dujas (DI-CNG) į automobilių variklius. Tokios novatoriškos technologijos naudojimas žymiai sumažintų išmetamų teršalų kiekį, palyginus su benzininiais ar dyzeliniais varikliais. „DI-CNG“ charakteristikos (pvz., galia, sukimo momentas) būtų suderinamos su dyzeliniais ir benzininiais varikliais. Šis našumas bus pasiektas nepakenkiant purkštukų ilgaamžiškumui ir patikimumui ar variklio saugumui. Purkštuvas būtų visiškai suderinamas su originalios įrangos gamintojo specifikacijomis ir taisyklėmis. Be to, DI-CNG nereikalauja papildomo išmetamųjų dujų apdorojimo, kaip antai dyzeliniams varikliams, taip padidindamas sistemos paprastumą. 

Projekto LIFE DI-CNG metu buvo sukurtas DI-CNG purkštukų prototipas, kuris padidino masinę gamybą, ir įdiegė surinkimo liniją, leidžiančią prototipą gaminti partijomis. Buvo įrodyta, kad DI-CNG variklių techniniai rodikliai, atsižvelgiant į variklio galią ir sukimo momentą, yra suderinami su benzininiais ir dyzeliniais varikliais (GDI).

Technologijos nauda aplinkai: CO2 emisijos sumažinimas mažiausiai 25%, palyginus su dyzeliniais varikliais, ir 15%, palyginus su dabartiniais dujų varikliais (uosto degalų įpurškimas - PFI); Kietųjų dalelių išmetimo sumažinimas daugiau nei 90%, palyginus su dyzeliniais varikliais (90% mažesnis už Euro6 reglamentą); 22% mažiau energijos sunaudojama gaminant DI-CNG purkštukus, todėl išmetama 7% mažiau CO2 nei naudojant GDI purkštukus; anglies dvideginio pėdsako sumažėjimas, palyginus su GDI, daugiausia dėl mažesnio išmetamųjų teršalų kiekio iš rato (31% mažiau naudojant iškastinio kuro metaną arba 44% mažiau naudojant atsinaujinančių šaltinių metaną).

Projekto metu buvo siūloma persvarstyti direktyvą dėl alternatyvių degalų infrastruktūros (AFI) diegimo (2014/94/ES), siekiant skatinti SGD kuro infrastruktūros diegimą. Be to, paramos gavėjas pasisakė už tai, kad išmetamo CO2 kiekio reguliavimas turėtų būti grindžiamas teršalų išmetimu iš rato, o ne iš bako į ratą, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į biometano kaip kuro naudą.

DI-CNG technologijos pritaikymas rinkoje priklauso nuo kuro infrastruktūros ir platesnio biometano, kaip automobilių kuro, priėmimo ir augimo. Be to, tikimasi, kad uždraudus dyzelinių transporto priemonių patekimą į miesto teritorijas, tai būtų naudinga gamtinių dujų transporto priemonėms. Tikimasi, kad DI-CNG transporto priemonės bus pristatytos į Europos rinką maždaug 2021–2022 m., o pardavimo kaina bus lygi dyzelinei transporto priemonei ir labai artima dabartinei gamtinių dujų transporto priemonei.

Projekto aprašas