LIFE EcosystemServices – kaip galime išmatuoti ekosistemų teikiamą naudą?

LIFE13 ENV/LV/000839

Ekosistemų suvokimas šiais laikais gerokai skiriasi nuo ankstesnio: dabar – tai ne tik organizmai tam tikroje buveinėje, bet ir natūralūs gamtos ištekliai, teikiantys naudą, kurią galima įvertinti ir finansine išraiška.

Ekosistemų teikiama nauda yra trejopa: aprūpinimo (vanduo, maisto medžiagos, gydomosios medžiagos, natūralūs ištekliai – biokuras, mediena), reguliavimo (oro kokybė, gamtos stichijų reguliacija, žemės derlingumas, gyvenamoji aplinka gyvūnams bei augalams) ir kultūrinės (turizmas ir rekreacija, gyvenimo kokybė, fizinė bei psichologinė sveikata) paslaugos.

Europos Sąjungos šalyse, ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas yra plačiai taikomas ir naudojamas priimant sprendimus. Ekosistemų naudos piniginė išraiška padeda geriau paaiškinti natūraliųjų išteklių svarbą visuomenei, verslininkams ir sprendimus priimantiems asmenims. Latvijoje, tuo tarpu, tokia praktika iki projekto pradžios dar nebuvo taikoma.

2014 - 2018 m. Latvijos Gamtos apsaugos agentūros vykdomu LIFE EcosystemServices projektu siekiama inovatyviai pažvelgti į gamtos vertybių išsaugojimą, kuriant pusiausvyrą tarp jų ir socialinių bei ekonominių aplinkybių. Projekto rezultatai leis pasirinkti skirtingų Latvijos regionų vystymo scenarijus.  

Šiuo, 753 290 EUR vertės Latvijos projektu, norima panaudojant tarptautinę patirtį sukurti aiškią ir visapusišką ekosistemų vertinimo sistemą, išbandyti šią vertinimo sistemą dvejose pasirinktose Latvijos vietose - Jaunķemeri ir Saulkrasti. Bus sukurti šių teritorijų ekosistemų žemėlapiai su jų teikiamomis paslaugomis bei ekonominis vertinimas tam, kad būtų nustatyta jų esama situacija. Be to, planuojama pateikti strategines rekomendacijas, kaip galima pritaikyti šią ekosistemų vertinimo sistemą Latvijos pakrančių savivaldybių sprendimų priėmimo bei erdvinio planavimo procesuose, šių regionų vystymui. Svarbi projekto veikla yra ir visuomenės informavimas, kuris apibrėžus ekosistemines paslaugas ir įvertinus naudą, tampa gerokai efektyvesnis ir produktyvesnis.   

Projekto informacinis video

Projekto aprašas