LIFE Fit for REACH - pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas įmonėse

LIFE14 ENV/LV/000174

Kai kurios pavojingos medžiagos, naudojamos įmonių veikloje ir išmetamos į aplinką pasilieka aplinkoje labai ilgą laiką ir turi ilgalaikį neigiamą poveikį tiek aplinkai, tiek gyvajai gamtai, tiek žmogaus sveikatai. Net mažos kai kurių šių pavojingų medžiagų koncentracijos aplinkoje sutrikdo natūralius apykaitos ciklus, turi įtakos vandens kokybei, žmonių ir gyvūnų sveikatai.

Efektyviausias būdas išvengti šių pavojingų medžiagų patekimo į aplinką yra išvengti teršimo šiomis medžiagomis, vengti tokių medžiagų naudojimo ir rasti jas galinčių pakeisti medžiagų. Pagrindinė šių medžiagų mažinimo priemonė yra alternatyvių medžiagų naudojimas ar technologijų pakeitimas. Taip ne tik sumažinami įmonės ištekliai teršalų valymui, bet ir pateikiamas saugesnis produktas vartotojui.

2015 – 2020 m. vykdomas Latvijos Baltijos aplinkos forumo koordinuojamas LIFE projektas „Fit for REACH“ siekia mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti pilną „cheminių medžiagų valdymo paketą“, padėti įmonėms susigaudyti cheminių medžiagų valdymo reguliavime bei pasirengti būsimiems apribojimams. Šis valdymo paketas padės įmonėms suprasti medžiagų mišinių saugos duomenų lapus, suprasti naudojamų medžiagų klasifikavimą ir reikšmę, išsiaiškinti, ar jų įmonėje naudojamos didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC), pavojingas chemines medžiagas pakeisti alternatyviomis bei sumažinti įmonės poveikį aplinkai tuo pačiu sužinant kaip efektyviau naudoti išteklius.

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas ar efektyvaus išteklių naudojimo pritaikymas yra ir bus toliau įgyvendinamas įvairiose Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonėse, tarp jų AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Biovela GROUP“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“.

Projekto aprašas