LIFE EMU-NEW - novatoriškas bandomasis įrenginys asfalto emulsijoms gaminti

LIFE14 ENV/PL/000370

Europos Sąjungos Pagrindų direktyvoje dėl atliekų (2008/98/EB) ir Direktyvoje dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (94/62/EB) akcentuojamas plastikinių atliekų pakartotinis naudojimas ir perdirbimas. Apskaičiuota, kad 2008 m. Europos Sąjungos 27 šalyse susidarė 25 milijonai tonų plastiko atliekų, iš jų 12,1 milijonų tonų (48,7%) saugomų atliekų. Nors tikslas buvo perdirbti 12,8 milijonus tonų (51,3%) atliekų, tačiau buvo perdirbti tik 5,3 milijonai tonų (21,3%). Remiantis 2015 m. skaičiavimais, mechaninio perdirbimo lygis padidės iki 30% (nuo 5,3 mln. iki 6,9 mln. tonų). Tačiau atliekų sandėliavimas bei deginimas ir toliau išliks pagrindiniais atliekų tvarkymo būdais. 2012 m. Lenkijoje buvo perdirbti tik 25% plastiko atliekų, 17% sunaudota energijai gauti ir 58% buvo atiduoti saugoti sąvartynuose.

Plastikų gamybos augimas yra proporcingas bendram vidaus produktui, todėl bendras plastikinių atliekų gamybos augimas 2008–2015 m. turėtų pasiekti 5,7 mln. tonų (23%). Šį padidėjimą daugiausia lemia tai, kad pakuočių sektorius išaugo 24%, panašiai išaugo bendras Europos atliekų kiekis. Jei Europos Sąjungoje nebus patobulinti produktų projektavimo metodai ir geriau tvarkomos atliekos, atliekų kiekis ir toliau didės  kartu su gamybos apimtimis.

Projekto LIFE EMU-NEW tikslas yra sukurti novatorišką bandomąją technologiją bitumo emulsijai (modifikuotai polimeriniu perdirbimu ir mineraliniais nanopapildais) gaminti, kuri gali būti naudojama gaminant asfaltą. Gavėjas patikrinęs technologiją laboratorijoje nustatė pagrindinius proceso parametrus. Ši technologija bus išbandyta bandomojoje gamykloje, iš keturių etapų: 1) modifikuota asfalto gamybos stotis; 2) nanopluoštų gamybos stotis; 3) polimerų atliekų skystinimo, valymo ir modifikavimo stotis; 4) emulsijos gamybos stotis.

Be to, projektas pagerins ekologinio efektyvumo rodiklį, nes bus sumažintas produkcijos sunaudojimas. Manoma, kad gamyklai gaminant asfaltines emulsijas reikės mažiau asfalto, nes šios nanoemulsijos sutvirtintos nanopluoštais iš pasirinktų polimerų atliekų ir mineralinių nanopapildų grupių bus ilgaamžiškesnės. 

Laukiami rezultatai: bus įrengta bandomoji bitumo emulsijų, modifikuotų polimerų perdirbimu ir mineraliniu nano užpildu, gamykla, kurioje bus apdorota 176 tonos/metus polimero atliekų. Norint pasiekti pramoninį mastą, gamybos apimtį reiktų padidinti iki 1119 tonų/metus, o tai leistų sutaupyti naftos 50000 tonų/metus. Pritaikius šią technologiją nacionaliniu lygmeniu būtų galima sutaupyti naftos apie 100000 tonų/metus.

Projekto aprašas