Vandens augalai – atsakymas į gyvulių fermų taršos problemą?

LIFE15 ENV/ES/000382

Gyvulių fermų nuotėkos, ypatingai azotas ir fosforas, yra vienas didžiausių taršos šaltinių Europos Sąjungoje. Žemės ūkis ir gyvulininkystė yra atsakingi už daugiau nei 50 % azoto išmetimo į paviršinius vandenis, tai sukelia eutrofikaciją ir pablogina paviršinių vandenų ekologinę būklę.

2016 – 2019 m. Ispanijoje vykdomas LIFE projektas LIFE LEMNA (bendras biudžetas 1 298 994 Eur), kuriuo pasitelkiant išteklių efektyvumą ir žiedinę ekonomiką siekiama išspręsti nuotėkų iš kiaulių fermų taršos problemą ir pademonstruoti azoto ir fosforo atkūrimo technologijos galimybes naudojant plūdenas (Lemnaceae) (vandens augalas) ir remiantis tvariu kiaulių mėšlo tvarkymu. Projektą koordinuoja Valensijoje, Ispanijoje, esantis technologijų centras Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria (AINIA).

Projekto metu bus vystoma technologija, kuria anaerobiškai suskaidytas gyvulių mėšlas bus apdorojamas plūdenų. Šis vandens augalas pasirinktas, nes pasižymi dideliu maistinių medžiagų įsisavinimu (todėl gali jas įsisavinti iš nuotėkų) ir dideliu augimo greičiu (kai kurių rūšių biomasė gali padvigubėti per 2-3 dienas), taip pat tolerancija aukštoms maistinių medžiagų koncentracijoms, sudėtyje turi daug aukštos kokybės baltymų, kurie gali būti panaudoti kaip trąša ir pašaras gyvūnams. Atsižvelgus į plūdenų augimo greitį ir maistinių medžiagų įsisavinimo efektyvumą ir efektyvumą skirtinose geografinėse sąlygose, projekto metu bus pasirinktos šiam procesui tinkamiausios plūdenų veislės.

Ši technologija leistų sumažinti gyvulių ūkių daromą neigiamą poveikį aplinkai ir gauti trąšos bei pašaro gyvūnams, kurie gali būti naudojami toje pačioje fermoje. Gamyklos prototipas bus įkurtas ir veiks kiaulių fermoje Kastilijos – La Mančos regione Ispanijoje, vėliau bus pasirinkta 20 fermų įvairiose Europos vietose siekiant išbandyti šią technologiją įvairiomis geografinėmis ir klimato sąlygomis. Ši technologija galėtų būti pritaikoma ne tik kiaulių, bet ir kitų gyvulių ūkiuose skirtinguose geografiniuose regionuose. 

Projekto aprašas