LIFE AGANFOILS – nešvarios plėvelės perdirbimas mechaniniuose perdirbimo įrenginiuose

LIFE15 ENV/NL/000429

2012 m. į atliekų srautą pateko 25,2 milijonai tonų plastiko atliekų. Nepaisant geresnės plastiko atliekų prevencijos, pasirengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir atskiro plastiko atliekų surinkimo, taip pat pagerėjusio plastiko ir plastikinių gaminių dizaino, 2013 m. perdirbta tik maždaug ketvirtadalis visų plastiko atliekų. Dėl to Europos Komisija neseniai pakeitė keletą su atliekomis susijusių ES direktyvų. Skirtingų atliekų srautų ir medžiagų perdirbimui nustatyti aukštesni tikslai, tuo pačiu pasikeitė ir plastikinių pakuočių atliekų perdirbimo tikslai (iki 2020 m. numatyta perdirbti 45 proc., iki 2025 m. - 60 proc.).

Pakartotinio medžiagų naudojimo ir perdirbimo didinimas laikomas svarbiu prioritetu įgyvendinant Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos viziją. Projektas padės išspręsti aplinkos problemą ir prisidės prie efektyvesnio išteklių naudojimo Europoje įvedant naują plastiko perdirbimo technologiją, leidžiančią plastiko atliekas naudoti kaip išteklius, o ne vežti į sąvartyną ar sudeginti. Yra manoma, kad po vartojimo LDPE (mažo tankio polietileno) plastiko folijos, gautos iš kietų komunalinių atliekų, yra sunkiai perdirbamos. Šios plastiko atliekos paprastai yra labai užterštos purvu, organinėmis medžiagomis, klijais ir kt. Todėl perdirbimo proceso metu jos turi būti intensyviai apdorojamos (šlifuojamos, plaunamos ir džiovinamos).

Todėl daugumoje šalių LDPE plastiko atliekos šiuo metu arba deginamos energijai gauti, arba vežamos į sąvartynus. Tik nedidelis LDPE kiekis yra perdirbamas, o dabartiniai pažangiausi perdirbimo procesai nepakankamai sumažina užterštumo lygį, neigiamai paveikia perdirbtų granulių kokybę. Paprastai pakartotinio granuliavimo metu nepasiekiama grynos medžiagos kokybė.

Projekto LIFE AGANFOILS metu bus siekiama pademonstruoti naują LDPE plastiko atliekų perdirbimo procesą. Projektas prisidės prie Europos žiedinės ekonomikos tikslo: iki 2030 m. pakuočių atliekų perdirbimo procentas - 75%. Be to, projekte numatyta sumani surinkimo schema, pagal kurią LDPE vietoj šalinimo sąvartynuose ar deginimo būtų nukreipta į perdirbimą. Projektu taip pat siekiama pademonstruoti perdirbimo įrenginį, kuriame panaudota LDPE folija iš perdirbimo įrenginių (MRF) bus perdirbama į „kuo geresnį plastiką“.

Dėl novatoriško proceso bus gaunamos aukštesnės kokybės bekvapės granulės. Šis pakartotinis granuliavimas sumažins plastiko poreikį ir pagerins išteklių efektyvumą, paversdamas atliekas ištekliu. Tai sumažins transportavimo poreikį bei poveikį aplinkai. Iš esmės bus sukurtas uždaro ciklo procesas, kurio metu panaudotas technologinis vanduo bus valomas ir pakartotinai naudojamas, maksimaliai padidinant išteklių efektyvumą. Be to, plastikinės folijos perdirbimo procese įdiegus naujovišką karšto plovimo etapą, galima pasiekti aukštesnės kokybės galutinį produktą palyginus su dabartinėmis plastiko folijos perdirbimo įmonėmis.

Projekto tikslai yra šie: 1) įrodyti, kad LDPE folijos gali būti efektyviai perdirbamos, siekiant pagaminti aukštos kokybės plastiko granules tvariu ir ekonomišku būdu; 2) parodyti integruotą, visos pramonės mastu atliekų ištekliuose plastiko perdirbimo procesą, naudojant pažangiausią įrangą išmania seka ir derinant perdirbimo etapą esamame mechaninio perdirbimo įrenginyje; 3) sumažinti plastiko perdirbimo proceso poveikį aplinkai efektyviai naudojant turimą energiją ir vandenį; 4) skleisti visus projekto rezultatus atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, siekiant didinti informuotumą ir paremti demonstruojamo AGANFOILS proceso ir jo pranašumų rinką.

Laukiami rezultatai: bus išbandytas parodomasis „AGANFOILS“ procesas ir užtikrintas jo veikimas. Projekto metu bus įgyvendintas integruotas, novatoriškas LDPE plastiko atliekų perdirbimo procesas Attero gamykloje Vijsteryje. Per metus bus perdirbta maždaug 9000 tonų plastiko folijos atliekų, o tai sudaro apie 5900 tonų aukštos kokybės plastiko granulių (75% gamyklos pajėgumų). LDPE plastiko atliekos nebebus išvežamos iš Nyderlandų į Vokietiją ir dėl to išmetamo CO2 kiekis bus sumažintas iki 555 tonų. Naudojant iš atliekų gautą šilumą ir atsinaujinančią energiją, bus sumažintos anglies dvideginio emisijos.

Projekto aprašas