Hg rid LIFE – gyvsidabrio valymas iš dantų priežiūros įstaigų nuotekų

LIFE15 ENV/SE/000465

Dantų amalgamų (metalinių plombų) naudojimas lemia didelius gyvsidabrio (Hg) kiekius į aplinką. Remiantis BIO Intelligence Service duomenimis (2012), Europos Sąjungoje dantų amalgamų gamybai sunaudojama daug gyvsidabrio. Dantų amalgamos paklausa 2010 m. vis dar buvo didelė, ES vidutiniškai sudarydavo apie 75 tonas Hg per metus. Apie 75% visų ES valstybių narių stomatologijos įstaigų yra aprūpintos amalgamos separatoriais, tačiau skaičiavimai rodo, kad maždaug 45 tonos Hg per metus iš ES odontologijos klinikų patenka į nuotekas. Tai kelia grėsmę dirvožemio mikrobiologiniam aktyvumui, laukinių gyvūnų ir žmonių populiacijai bei ekosistemų vientisumui. Reikia ieškoti naujų metodų, kurie sumažintų gyvsidabrio kiekį, patenkantį į aplinką.

Projekto „Hg-rid-LIFE“ tikslas - sumažinti gyvsidabrio išmetimą, demonstruojant naujus ir patobulintus amalgamos ir gyvsidabrio deaktyvavimo būdus Švedijos odontologijos klinikų vamzdynų sistemose. Projektas gali pašalinti iki 50 % gyvsidabrio iš projekte dalyvaujančių odontologijos klinikų. Pirmuoju etapu projekto tikslas - surinkti 100 kg Hg. To bus siekiama tobulinant gyvsidabrio koncentracijos vandenyje standartus, testuojant inovatyvias ir efektyvesnes vamzdžių sistemas. Sukurtos technologijos, skirtos mažinti išmetamo gyvsidabrio kiekį iš amalgamo separatorių. Taip pat bus patobulintos gyvsidabrio perdirbimo gairės odontologijos klinikoms, kurios gali inicijuoti arba paskatinti nacionalinių ir ES gairių patikslinimą.

Projekte numatoma pasiekti šiuos rezultatus: naujos ir veiksmingesnės, paprastesnės ir ekonomiškesnės gyvsidabrio dezaktyvavimo technologijos kūrimas ir demonstravimas; bus patikrinta 600 odontologijos klinikų nuotekų siekiant nustatyti išleidžiamo gyvsidabrio kiekius; projekto metu 145 odontologijos klinikos aprūpintos nauja gyvsidabrio dezaktyvavimo technologija; bus pašalintos nuotekų atliekos, kuriose bus randama ne mažiau kaip 100 kg gyvsidabrio, iš odontologijos klinikų nuotekų vamzdynų nauja technologija galės padidinti pašalinto užteršto dumblo tūrį 25–50%; sumažėjęs gyvsidabrio nuotėkis iš patikrintų odontologijos klinikų; klinikose, kuriose gyvsidabrio kiekis viršija 1 000 μg, gyvsidabrio kiekis bus sumažintas bent 50 %; ne mažiau kaip 15 mokymo seminarų, keletas tarptautinių interneto seminarų ir internetinė mokymo priemonė, susijusi su gyvsidabrio valdymu odontologijos įstaigose; pasiūlymai nacionalinėms ir tarptautinėms dantų gyvsidabrio valdymo gairėms.

Projekto Hg rid LIFE metu sukurtas internetinis įrankis, leidžiantis išspręsti šiuos klausimus: kaip gyvsidabris elgiasi gamtoje, kokios taisyklės taikomos odontologijos klinikoms, kaip gamyklos gali sumažinti gyvsidabrio emisijas. Taip pat sukurtos gairės Švedijos odontologijos klinikoms, kaip sumažinti gyvsidabrio emisijas.

Projekto aprašas