Military LIFE for Nature – apleistų karinių mokymų teritorijų valdymas

LIFE15 NAT/CZ/001028

Po Sovietų Sąjungos žlugimo Čekijoje dauguma poligonų ir karinių mokymo teritorijų liko nebenaudojamos. Šiose teritorijose nebevykstantys kariniai mokymai, vietos apleidimas ir ekologinė bendrijų kaita atsiliepė šių vietų biologinei įvairovei. 

Šios apleistos karinės teritorijos yra svarbios moksline ir gamtos apsaugos prasmėmis dėl kelių priežasčių: dauguma šių teritorijų buvo įkurtos XX a. 4-5 dešimtmečiais, kai kraštovaizdis buvo daug įvairesnis ir jame daugiau ir įvairesnės floros ir faunos. Karinė šių teritorijų reikšmė turėjo nelauktą poveikį: toks jų panaudojimas išsaugojo kraštovaizdžio įvairovę, nes kariniams mokymams reikėjo įvairių biotopų ir skirtingo kraštovaizdžio. Be to, šios teritorijos išvengė intensyvaus chemikalų naudojimo, nuo 1960 m. būdingo žemės ūkiui ir miškininkystei.

Čekijos koordinuojamu LIFE projektu Military LIFE for Nature yra siekiama suteikti šioms, buvusioms karinių pratybų teritorijoms, tinkamą tvarkymą. 

Planuojama atkurti 55 ha žemyninių kopų ir prioritetines smėlio stepių buveines. Taip pat, bus šalinamos invazinės augalų rūšys (tokios kaip baltažiedė robinija) ir teritorijas apaugę krūmynai. Buveinėms palaikyti, teritorijose bus laikomos vietinės arklių veislės.

Projekto aprašas