LIFE EUROTURTLES – bendros pastangos išsaugoti ES jūrinius vėžlius

LIFE15 NAT/HR/000997

Spalio 4 d. - Pasaulinė gyvūnų globos diena! Šia proga kviečiame daugiau sužinoti apie mūsų balinių vėžlių giminaičius Pietų Europoje – jūrinius vėžlius – ir jų apsaugą, kurią remia ir LIFE programa.

Praėjus 2018 jūrinių vėžlių veisimosi sezonui Europoje, paskelbta džiugi naujiena, kad jūriniai vėžliai sugrįžo į Kiprą, kuriame jų populiacijos buvo pasiekusios kritines ribas. Ši žinia apie jūrinių vėžlių sugrįžimą į Kiprą yra itin svarbi, ypatingai dėl žaliųjų vėžlių, kurie kiaušinius ES deda tik vienoje vietoje – Kipre (jūriniai vėžliai logerhedai – Graikijoje, Kipre ir Italijoje). Per 40 metų vėžlių - logerhedų ir žaliųjų vėžlių dėčių skaičius per metus išaugo 3,5 karto.

Prie šios sėkmės iš dalies prisidėjo ir Kroatijos koordinuojamas LIFE projektas LIFE EUROTURTLES, suvienijęs Kroatijos, Graikijos, Kipro, Italijos, Maltos, Slovėnijos organizacijas. Šios Viduržemio jūros regiono šalys kartu siekia pagerinti dviejų prioritetinių jūrinių vėžlių rūšių – vėžlių logerhedų ir žaliųjų vėžlių - aplinkosauginį statusą, ypatingą dėmesį kreipiant į žmonių jiems keliamas grėsmes.

Didelę grėsmę vėžliams kelia susidūrimai su žvejais, jų palikti tinklai. Paskaičiuota, kad apie 200 000 vėžlių žūsta Viduržemio jūroje kiekvienais metais vien dėl susidūrimo su žvejų tinklais. Projekto metu yra dirbama su žvejais, jie informuojami ir skatinami naudoti mažiau žalos darančius žvejybos būdus, pavyzdžiui, atsisakyti tralų, alinančių jūros dugną.

Projektu taip pat siekiama praplėsti jūrinį Natura 2000 tinklą, valyti vėžliams svarbias teritorijas (ypatingą grėsmę kelia plastiko atliekos), saugoti jų dėtis, gerinti vėžlių gelbėjimo centrų pajėgumus ir, žinoma, informuoti visuomenę. Turizmas daro didelę įtaką vėžlių populiacijoms ir tik žinant kaip tinkamai elgtis (rinktis licencijuotus turistinius laivelius, paplūdimiuose su vėžlių dėtimis rinktis poilsio zoną arti vandens, nepalikti šiukšlių ir pan.) galime ilsėtis nekenkdami jūriniams vėžliams.

Projekto aprašas