LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

LIFE16 CCA/IT/000011

Birželio 17 – oji - Pasaulinė kovos su dykumų plitimu ir sausromis diena. LIFE programa, be Aplinkos ir išteklių efektyvumo bei Gamtos ir biologinės įvairovės projektų, remia ir su klimato kaitos švelninimu, prisitaikymu ir informavimu susijusius projektus.    

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) yra nustačiusi, kad Viduržemio jūros regiono ekosistemos yra tarp labiausiai linkusių nukentėti nuo klimato kaitos. Prognozuojama, kad iki 2050 – ųjų klimatas čia žymiai šiltės, mažės kritulių, tai ves prie paviršiaus ir gruntinio vandens nusekimo, pakrančių druskėjimo ir dykumėjimo. Šie pokyčiai ne tik atsilieps dirvožemiui, florai, vandens prieinamumui, taip pat sumažės biologinė įvairovė, derliaus produktyvumas.

2017 – 2022 m. Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Bus sukurta 10 DAM - Dykumėjimo adaptacijos modelių. 1000 ha žemės Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje bus tvarkoma skirtingais metodais: išbandomos įvairios vandens saugojimo, dirvožemio apsaugos technologijos, bus atsodinamas miškas. Tokiu būdu bus dirbama su žemių savininkais, kurie savo žemėse išbandys šias technologijas ir jų derinius. Taip pat, bus identifikuoti mažiausiai 8 galimi pajamų šaltiniai žemių savinininkams, susiję su bio-produkcija ir ekosistemų paslaugomis.

Planuojama, kad pritaikytos priemonės ne tik padidins biologinę įvairovę, bet ir turės realios socio-ekologinės naudos. Ūkininkams skirta prisitaikymo sistema turės finansinės naudos, padidės atlyginimas ūkininkams, padidės darbuotojų įdarbinimas (iki 0,1 darbuotojo hektarui).

Projekto aprašas