LIFE SmartWater - Pažangių pavarų demonstravimas siekiant sumažinti vandens nuostolius ir energijos suvartojimą Europos vandens tiekimo infrastruktūrose

LIFE16 ENV/DE/000550

Planuojama, kad iki 2025 m. vandens poreikis pasaulyje išaugs 35-60 proc., o iki 2050 m. - dar dvigubai tiek. Vandens trūkumą jaučia bent 11 proc. Europos gyventojų, gyvenančių 17 proc. Europos Sąjungos teritorijos. Nesandarios vandentiekio sistemos vandens trūkumą dar labiau padidina, nes tokiu būdu prarandama apie 30 % vandens kiekio. Kai kuriose Viduržemio jūros šalyse prarandama daugiau nei 80 %, o tai ypač aktualu sausros metu. Nors buvo sukurta keletas pažangių vandens valdymo sprendimų, tačiau nuostolių išvengti vandentiekio tinkluose kol kas nepavyksta. Vandens ūkio įmonės palaipsniui pripažįsta „išmanių“, panašių į pažangius elektros tinklus, poreikį, tačiau baiminasi, kad tam reikės didelių investicijų.

LIFE SmartWater projekto metu paskirstymo tinkle Nyderlanduose bus įdiegta bevieliu internetu valdoma vandens sistema. Projekto tikslas - 50 proc. sumažinti vandens nuostolius ir atitinkamai sutaupyti energiją. Ši ekonomiška vandens sistema bus ypatinga tuo, kad joje nesandarius vožtuvus bus galima pakeisti neardant infrastruktūros. Į sistemą bus integruoti jutikliai, kurie leis vožtuvams tapti „išmaniaisiais vožtuvais“ (angl. smart valves). 

Projektas prisidės prie Europos politikos įgyvendinimo: prie Vandens pagrindų direktyvos (angl. Water Framework Directive) projektas prisidės spręsdamas vandens trūkumo problemas, prie Geriamojo vandens direktyvos (angl. Drinking Water Directive) - vykdydamas geriamojo vandens kokybės veiksmingą stebėseną ir jos įvertinimą. Tai taip pat prisidės prie Efektyviai išteklius naudojančio Europos veiksmų plano (angl. Roadmap for a Resource Efficient Europe), nes projektas padės sumažinti vandens nuostolius vandentiekyje.

Projekto aprašas