LIFE GySTRA - tvari išmetamųjų teršalų kiekio valdymo sistema

LIFE16 ENV/ES/000082

Prasta oro kokybė turi neigiamų padarinių aplinkai, klimatui, žmonių sveikatai ir ekonomikai, dėl to beveik visuose didžiuosiuose Europos miestuose ji nuolat tiriama. Yra žinoma, kad transportas išmeta 60 % visų didžiausių miestų teritorijų teršalų [TERM 2012], tame tarpe ir CO2, CO, NOx bei kietųjų dalelių (KD).

Nuo 1970 m. priėmus ES direktyvą dėl priemonių, kurių turi būti imamasi kovojant su motorinių transporto priemonių išmetamaisiais teršalais, buvo dedama daug pastangų mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Tačiau realybė yra tokia, kad transporto priemonių išmetamųjų teršalų bandymai nėra atliekami realiomis sąlygomis. Taip pat atliekami ir gamintojų bandymai prieš pateikiant transporto priemones į rinką.

Dėl to reikia sistemos, kuri galėtų teisingai išmatuoti visą transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį realiuoju laiku. Tai galėtų būti pagrindinė priemonė remianti veiksmingos politikos įgyvendinimą siekiant Europos oro kokybės tikslų.

Projekto „GySTRA LIFE“ metu bus siekiama sukurti novatorišką nuotolinio stebėjimo įtaisą, galintį nuolat stebėti NO, CO, CO2, KD ir NO2 išmetimus realiomis važiavimo sąlygomis. Juo bus siekiama atpažinti daug teršiančias transporto priemones ir reikalauti, kad jos būtų suremontuotos.

Projekto metu bus sukurta ir išbandyta nauja priemonė (RSD+), kuri nuotoliniu būdu išmatuos realų išmetamųjų teršalų kiekį dviejose bandomosiose vietose: 1) Ispanijos mieste Madride bus pritaikytas esantis viešasis modelis, kuriame 700000 transporto priemonių per metus bus stebimi dviem RSD+ prietaisais - tai leis Ispanijos vyriausybei pranešti apie didelius teršalus išmetančius įrenginius ir pareikalauti, kad jie suremontuotų savo transporto priemonę arba jiems būtų skiriama bauda; 2) transporto priemonių parkas Austrijos mieste Grace, kuriame bus nuolat matuojamas 150 autobusų parkas, leidžiantis miesto tarybai geriau kontroliuoti išmetamų teršalų kiekį mieste.

Įrankis naudos nuotolinio stebėjimo technologiją, kad išmatuotų išmetamus teršalus nustatytose vietose, labai tiksliai ir dideliu mastu. Visi transporto priemonės matavimai bus užregistruoti. Tai leis apskaičiuoti išmetamų teršalų kiekį ir kartu pateiks pagrindą naujai, tvirtesnei ir švaresnei transporto politikai.

Laukiami rezultatai: bus sukurtas RSD+ prototipas, kuris atitiks ES standartus ir kurio tikslumas neviršys 15% visų išmetamų teršalų: NO, CO, HC ir KD ir NO2. Prototipas bus mažas ir universalus, jį bus galima montuoti fiksuotose vietose. Tai bus lengvai atkartojamas miestų oro kokybės modelis, galintis identifikuoti daug teršiančias transporto priemones ir sumažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Tikimasi, kad iš 700000 Madride bandomajame automobilyje stebimų transporto priemonių 5 proc. turėtų būti sumažintas metinis išmetamųjų teršalų kiekis: CO - 617 tonų per metus (14,8%), HC - 89 tonos per metus (2,8%) ir NO - 518 tonų per metus (22,7%). Remiantis neseniai atliktu tyrimu, tikimasi, kad 6-7% 150-ies autobusų parko Grace bus laikomi dideliais teršėjais. Juos remontuojant tikimasi sumažinti išmetamųjų teršalų dalį iki 84%, o viso transporto parko išmetamų teršalų kiekis sumažėtų iki 17%. Taip pat tikimasi, kad suremontuotos transporto priemonės sutaupys 3-5% degalų. Padėdamas sumažinti miesto transporto išmetamų teršalų kiekį, projektas prisidės prie ES oro kokybės direktyvos įgyvendinimo.

Projekto aprašas