LIFE DeNTreat - novatoriškas miesto nuotekų valymas

LIFE16 ENV/IT/000345

Miesto nuotekų valymo direktyva skatina įrengti nuotekų surinkimo sistemas ir valymo įrenginius visoms miesto nuotekoms (tiek buitinėms, tiek pramoninėms). Per pastaruosius 15 metų skaitmeninės tekstilės spausdinimo (DTP) technologija vis labiau populiarėja tekstilės gamybos rajonuose, o šiuo metu ją naudoja vidutiniškai ketvirtadalis Europos tekstilės spaudos pramonės. Italijoje (Komo rajone) tokių gamintojų yra 60 proc., o Portugalijoje - 20%. Net jei DTP yra pigesnė ir technologiškai geresnė nei tradicinė spauda, ​​laikoma, kad DTP padidina azoto kiekį nuotekose daugiau kaip 200%, dėl to padidėja valymo išlaidos, taip pat padidėja išmetamas ŠESD (N2O - azoto oksido) ir po nuotekų valymo susidarantis dumblo kiekis. Dėl šios priežasties kai kuriuose tradiciniuose nuotekų valymo įrenginiuose buvo neįmanoma laikytis aplinkosaugos taisyklių.

Projekto „LIFE DeNTreat“ tikslas - pademonstruoti novatoriškus decentralizuotų nuotekų pirminio valymo modulius, pagrįstus mikrobų procesu „Anammox“ (anaerobinis amonio oksidavimas), ir parodyti, kad ši technologija gali tvariai sumažinti azoto teršalus iš tekstilės pramonės.

Konkretūs projekto tikslai yra šie: surinkimo sistemoje išleidžiamose nuotekose pasiekti likutinį azoto kiekį, mažesnį kaip 100 mg/l. Pagal Miesto nuotekų valymo direktyvos V straipsnio reikalavimus bus užtikrinama, kad būtų sumažinta mažiausia procentinė dalis visos miesto nuotekų valymo įrenginių apkrovos ir sudarytų ne mažiau kaip 75% viso pagaminto azoto. Užtikrinti, kad liekamoji azoto koncentracija nuotekose būtų mažesnė nei 10 mg/l. Planuojama sutaupyti iki 40% investicijų ir veiklos išlaidų bei 20% sumažinti N2O išmetimus biologinio nuotekų valymo metu, palyginus su tradicinėmis technologijomis ir 25% sumažinti dumblą, susidariusį dėl azoto redukcijos proceso.

Tikimasi, kad projektas „LIFE DeNTreat“ padės laikytis ES politikos, tokios kaip Miesto nuotekų valymo direktyva, kurioje reikalaujama, kad miesto nuotekų surinkimo sistemos sumažintų bendrą apkrovą jautriose bendro azoto vietose bent 75%. Projekto "LIFE DeNTreat" metu technologijų dėka tokius reikalavimus galima lengviau įvykdyti. Be to, projektas prisidės įgyvendinant Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą, kuria siekiama sumažinti taršą iš įvairių pramonės šaltinių visoje ES.

Projekto „DeNTreat“ metu bus siekiama įrengti ikipramoninį nuotekų valymo įrenginį, pagrįstą „Anammox“ bioreaktoriu, apdorojantį 40 m3 per dieną nuotekų. Laboratorijos mastu bandomasis vienetas, pagrįstas ta pačia technologija, skirtas greitai ištirti įvairius nuotekų mėginius ir pateikti išankstines nuorodas apie „DeNTreat“ technologijos pritaikymą pasirinktiems nuotekų generatoriams. Surinkimo sistemose iš pramoninių šaltinių išsiskyrusio azoto kiekį planuojama sumažinti nemažiau kaip iki 100 mg/l. Bus parengta išsami poveikio stebėjimo ataskaita, taip pat parengtas planas, kurio tikslas - palengvinti technologijos pritaikymą kiekviename Europos tekstilės rajone.

Projekto aprašas