LIFE Waste2NeoAlginate – vertingos medžiagos gamybos iš granuliuoto dumblo demonstravimas

LIFE16 ENV/NL/000217

Europos Komisija parengė ambicingą planą, kuriuo siekiama pereiti prie žiedinės ekonomikos. Norint tai pasiekti, būtina peržiūrėti visus gamybos ciklus. Kalbant apie biomasę, reikia pagerinti gamybos ir perdirbimo integraciją. Vienas iš pagrindinių iššūkių yra sukurti naujas biologinių pramoninių šalutinių produktų vertės grandines.

Neseniai buvo atrasta, kad po nuotekų valymo susidariusiame granuliuotame dumble yra palyginti didelis procentas vertingų komponentų, tokių kaip į alginatą panašūs egzopolisacharidai. Tai panašu į alginatus, kurie tradiciškai gaunami iš jūros dumblių. Alginatai galėtų pakeisti daugelį iškastinio kuro pagrindu pagamintų chemikalų, naudojamų popieriui, tekstilei ir betonui gaminti, taip pat galėtų būti naudojami ir žemės ūkyje. Tačiau šiuo metu visame pasaulyje aukštos kokybės alginato gamyba neviršija 33 000 tonų per metus. Norint sparčiau pakeisti chemines medžiagas, gaunamas iš iškastinio kuro, būtina daugiau granulių gauti iš dumblo.

Projekto „Waste2Neo-Alginate“ metu siekiama pademonstruoti novatorišką ir lengvai atkartojamą technologiją, kaip nuotekų kietąsias medžiagas (granuliuotą dumblą) paversti vertinga medžiaga ir ją parduoti paženklinus registruotu prekės ženklu „Neo-Alginate“.

Norint tai pasiekti, bus naudojamas dvigubas ekstrahavimo (mechaninis ir cheminis) procesas, o po to - rafinavimas. Ši technologija bus įgyvendinta pusiau pramoninėje gamykloje, gaminančioje apie 1 000 tonų „NeoAlginate“ per metus iš granuliuoto dumblo. Tai sukurs naujų rinkos galimybių ir sumažins nuotekų valymo poveikį aplinkai.

Projektas paversdamas atliekas antrine žaliava, tiesiogiai prisidės prie ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano. Siūloma technologija taip pat skatina įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą, nes ji pagerins ES vandens telkinių kokybę. Projekto tikslai taip pat atitinka Nuotekų dumblo direktyvą ir Miesto nuotekų direktyvą, kurios skatina dumblo naudojimą tol, kol jis nekelia grėsmės aplinkai ar žmonių sveikatai.

Laukiami rezultatai: bus įdiegta plataus masto demonstracinė gamykla, per metus tiekianti apie 1 000 tonų „NeoAlginate“. „NeoAlginato“ išgavimo iš granuliuoto dumblo demonstravimas ir stebėjimas vyks 24 mėnesius. Planuojama rezultatų sklaida siekiant padidinti informuotumą ir skatinti rinkos įsisavinimą. Šis projektas tiesiogiai prisidės prie Europos žiedinės ekonomikos ir atliekų tvarkymo politikos atgaunant ir komercializuojant vertingus nuotekų dumblo išteklius. Planuojama, kad tokiu būdu 35% sumažės granuliuotų nuotekų. Tuo pačiu sumažės energijos poreikis - net 18,4 TJ per metus. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį planuojama sumažinti maždaug 1 140 tonų CO2 ekv. per metus. Didelio replikacijos potencialo demonstravimas su patraukliu sąnaudų ir naudos santykiu ir trumpu atsipirkimo laikotarpiu (4–5 metai) parodomajai elektrinei. Tikimasi, kad tam tikros apimties įrenginių atsipirkimo laikotarpis bus maždaug treji metai. Bus parengta „NeoAlginate“ gamybos ciklo gyvavimo ciklo analizė (LCA) ir visos vertės grandinės poveikio aplinkai ataskaita.

Šis projektas 2019 m. gavo Aquatech #InnovationAward apdovanojimą.

Projekto aprašas