SLOW FOOD – „LĖTAS MAISTAS“

LIFE16 NGO/IT/200057

„Slow Food“ yra tarptautinė bendruomeninė asociacija, kurios tikslas - ginti žmogaus teises, aplinką ir bendras gėrybes, pabrėžiant, kad maistas yra svarbus sąžiningos ir tvarios plėtros elementas. NVO darbo programa yra aprašyta dokumente „Pagrindinis maisto vaidmuo“ (angl. the central role of food), kuriame pabrėžiama, kad maisto klausimai yra susiję su daugeliu kitų gyvenimo aspektų, tokių kaip kultūra, politika, žemės ūkis ir aplinka. NVO pabrėžia, kad maistas gali būti tvaresnio vystymosi variklis. Taigi ji skatina maisto sistemas, kurios prisideda prie alkio panaikinimo ir sveikatos gerinimo, taip pat apsaugo ekosistemas nuo beatodairiško išnaudojimo. Tai skatina įgalinti smulkiuosius ūkininkus ir vietinius gyventojus.

Du pagrindiniai projekto „Slow Food“ (liet. lėtas maistas) tikslai yra apsaugoti ir sustiprinti natūralų Europos Sąjungos kapitalą bei pereiti prie tausiai išteklius naudojančios, ekologiškos ir konkurencingos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos. Ja siekiama skatinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir tausų genetinių išteklių, kurie vaidina svarbų vaidmenį teikiant ekosistemų paslaugas, naudojimą. Ja taip pat siekiama sudaryti galimybes smulkiems gamintojams ir žvejams, saugantiems biologinę įvairovę, patekti į rinką per trumpas platinimo grandines ir suteikti skaidresnę informaciją apie jų gaminių kokybę. Jos tikslas - kad vartotojai galėtų priimti pagrįstus sprendimus ir turėtų geresnę prieigą prie produktų už prieinamą kainą.

Be to, nevyriausybinė organizacija sutelks dėmesį į gebėjimų stiprinimą, išplėsdama savo tinklą ir siekdama geresnio atstovavimo vietos lygiu. Ji taip pat sieks sustiprinti savo vaidmenį vadovaujant tvariam vystymuisi, tobulinti savo žinių bazę ir savo pagrindinių iniciatyvų ryšius su politikos formavimu. Galutinis tikslas yra užtikrinti, kad tinklas turėtų pakankamai išteklių, kad būtų galima valdyti perėjimą prie tvarių maisto sistemų.

Šis Italijoje prasidėjęs ir po pasaulį plačiai išplitęs „lėto maisto“ judėjimas pasekėjų rado ir Lietuvoje. Susivieniję sveiko maisto ir sveikos gyvensenos entuziastai, ekobendruomenių asociacijos atstovai, gamtinės žemdirbystės ir vietinių produktų gamintojai Dzūkijoje įkūrė „Slow food conviviumą“. Jo tikslas – populiarinti vietinių, teisingai užaugintų ir pagamintų produktų vartojimą, skleisti žinią apie gero maisto naudą bei visiems  priminti, kad turėtumėme jausti malonumą valgant. Plačiau apie tai Alytusplius.lt straipsnyje.

Projekto aprašas